ТРЕТО НИВО
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЯЛОВЕ В АСТРОЛОГИЯТА

18041moons_inner

ПРОГРАМА

ХОРАРНА АСТРОЛОГИЯ

1. Принципи на радикалност
2. Отразяване на картата
3. Сигнификатори в хорарната карта
4. Достойнства и слабости на сигнфикаторите
5. Основни значения на планетите като сигнификатори
6. Ретроградност и стационарност на сигнификаторите
7. Аспекти между сигнификаторите
8. Домове в хорарната карта. Производни домове
9. Показатели за положителен показатели за отрицателен отговор
10.Специфика на въпросите за здраве, партньорство, пари, пътувания, обучение, работа
11.Неподвижни звезди в хорарната карта.

СИНАСТРИЯ

1. Синастрични домове
2. Синастрични аспекти
3. Аспектите на Хирон в синастрията
4. Анатомия на връзката
5. Важни аспекти в синастрията. Значими връзки.
6. Композит
7. Планетите в композитната карта

БИЗНЕС АСТРОЛОГИЯ

1. Кога да се започне бизнес. Кога да се стартират нови бизнес проекти
2. Функции на планетите и значения на домовете на хороскопа в бизнес – астрологията
3. Анализ на наталната карта на фирмата
4. Аспектите на Венера с Управителя на 2 дом на партньора от гледна точка на бизнес – партньорството
5. Подбор на кадри и партньори за бизнеса според взаимното разположение на планетите
6. Определяне степента на взаимна съвместимост при работа в колектив

ЕЛЕКТИВНА АСТРОЛОГИЯ

1. Сигнификатори в елективната карта
2. Луната в елективната карта
3. Планетите в елективната карта
4. Елекции, съответстващи на 12-те дома
5. Най-важните елекции – избор на дата и час за покупка на жилище, за сключване на брак, за раждане на дете, за крупни покупки, за инвестиции, за пътувания
6. Връзка на елективната карта с наталната

МЕДИЦИНСКА АСТРОЛОГИЯ

1. Домовете на здравето в медицинската астрология
2. Рождената карта като средство за диагностика
3. Планетите в медицинската астрология
4. Аспекти на планетите в рождената карта и предразположеност към заболявания
5. Аспекти към светилата и свързаните с тях здравословни проблеми
6. Органите на човешкото тяло и съответстващите им градуси на зодиака
7. Как да изберем подходящ лекар
8. Астрология и хранене

АСТРОПСИХОЛОГИЯ

 

Програма за първо ниво на курса по астрология.

Програма за второ ниво на курса по астрология.