ВТОРО НИВО
ПРЕДСКАЗАТЕЛНА АСТРОЛОГИЯ

Solar-system

ПРОГРАМА
1. Запознаване с Етичния кодекс на астролога.
2. Запознаване със съществуващите методи и системи в предсказателната астрология.

Теория на транзитите

1. Универсални – отчитат ежедневното движение на планетите по Небесната сфера. Влияние на планетите в зодиакалните знаци и взаимни аспекти между транзитните планети.
2. Индивидуални/лични/ транзити – Транзитните планети приложени към наталната карта. Построяване на транзитната картина. Графика на транзитите през домовете на радикса и аспекти между транзитни и натални планети.
3. Транзитите на Слънцето и Луната през наталните домове и аспекти с наталните планети – годишен и месечен повторяем цикъл
4. Транзитите на Меркурий, Венера и Марс
5. Транзитни цикли на бавните планети и тяхното съответствие с възрастта на родения
6. Транзити на Юпитер и Сатурн – през домовете и аспекти
7. Транзитите на Уран, Нептун и Плутон – през домовете и аспекти
8. Хирон като транзитираща планета.
9. Стационарно и ретроградно движение на транзитите през рождената карта
10. Конфигурации от аспекти между транзитните планети и наталните планети
11. Съставяне на прогнози с метода на транзитите. Практикум и упражнения. Работа с наталните карти. Разглеждане на примери за действието на транзитите. Обобщение на материала по транзити.

Прогресии

1. Описание на метода. Построяване на прогресивната карта. Сравняване с наталната карта. Отбелязване на нови позиции на прогресивните планетите по знаци, домове и аспекти. Прогресивна сигнатура. Сравняване между наталната и прогресивна сигнатура.
2. Фаза на прогресивната Луна. Осем фази на прогресивния Слънчево- Лунен цикъл и съответствието му с осемте фази на динамика на събитията от живота. Възрастови особености и развитие.
3. Влияние на Прогресивната Луна в 12-те зодиакални знаци.
4. Прогресивната Луна през домовете на наталната карта.
5. Скорост на движение на прогресивната Луна и аспекти.
6. Слънцето в прогресиите – знак, дом, аспекти.
7. Прогресивни ингресии на планети и върхове на домове.
8. Аспекти на прогресивните планети с наталните и прогресивни. планети. Дългосрочни и краткосрочни аспекти.
9. Бавно движещите се планети в прогресиите.
10. Новообразувани конфигурации в прогресивната карта. Конфигурации между прогресивни и натални планети.
11. Съставяне на прогнози с метода на прогресиите.
12. Месечни Прогресии

Слънчевата революция – Солар – годишна прогноза

1. Асцендентът на Слънчевата революция.
2. Аспекти на Слънцето в революцията.
3. Управителят на Асцендента в домовете на Слънчевата революция.
4. Възвръщане на планетите на рожденото им място или на мястото на други планети в наталната карта.
5. Аспекти между планетите в Слънчевата революция.
6. Интерпретация на Солара – тенденции и събития заложени в него.

Лунно възвръщане (Лунар). Месечна прогноза

1. Асцендентът на Лунната революция и Управителя му в домовете
2. Дом и аспекти на Луната в Лунара.
3. Аспекти между планетите.
4. Интерпретация на Лунара – тенденции и събития през месеца.

Планетни революции

Лунни и Слънчеви затъмнения и влиянието им в прогностиката

Символични дирекции

1. Изчисление на символичните дирекции. Таблица на дирекциите.
2. Проявлението на дирекционната планета на материален, емоционално-енергиен и интелектуален план.
3. Действие на аспектите в символичните дирекции. Орбиси на аспектите при дирекциите.
4. Лунните възли в символичните дирекции.
5. Дирекционни аспекти на и към куспидите на домовете.
6. Ингресия на планетите, домовете и, точки и др.
7. Събития и свързаните с тях домове, планети и аспекти.

Профекции

Движението на пункт Гама

Комплексно прилагане на използваните методи в прогностиката

Часове за практикуми и упражнения.

 

Програма за първо ниво на обучението по астрология.

Програма за трето ниво на обучението по астрология.