ПЪРВО НИВО

РОЖДЕНА АСТРОЛОГИЯ

0006-010-Astronomy

ПРОГРАМА

1. Увод в Астрологията. Същност, предмет и значение. Исторически преглед.
2. Зодиакалните знаци и тяхната пряка връзка с природния цикъл;
3. Елемент и качество в хороскопа. Липса на определен елемент или качество в хороскопа
4. Воден, Въздушен, Огнен и Земен триплицитет;
5. Опозиционни връзки между знаците;
6. Планетите като Управители на знаците;
7. Слънцето като сигнификатор – основни значения;
8. Луна като сигнификатор – основни значения;
9. Меркурий като сигнификатор – основни значения;
10. Венера като сигнификатор – основни значения;
11. Марс като сигнификатор – основни значения;
12. Юпитер като сигнификатор – основни значения;
13. Сатурн като сигнификатор – основни значения;
14. Външните планети и взаимодействието им с вътрешните;
15. Уран като сигнификатор – основни значения;
16. Нептун като сигнификатор – основни значения;
17. Плутон като сигнификатор – основни значения;
18. Хирон в рождената карта;
19. Планета в знак;
20. Сила и слабост на планетите – Заточение, Падение, Екзалтация, Управител /Господар/, планета в Радост, Перигрин;
21. Ретроградност на планетите;
22. Планетните цикли и влиянието им в живота на човека;
23. Аспекти между планетите – Мажорни и Минорни, Апликиращи и Сепариращи. Неаспектирани планети;
24. Аспектни конфигурации: Голям тригон, Тау-квадрат, Космически кръст, Бисекстил, Йод, Съвпад, Планетно ядро и Стелиум (множествен съвпад). Фигури по Марк Джоунс и фигури по Бруно Хубер;
25. Отношения между планетите: Диспозиторство, Рецепция и Синглетон;
26. Домовете в рождения хороскоп – значение и взаимовръзки;
27. Кардинални, фиксирани /неподвижни/ и мутабелни /променливи/ домове. Тригоналната и опозиционна връзка между домовете;
28. Изчисляване и съставяне на хороскопа. Ефемериди и Таблици на домовете;
29. Анализ на планета по дом и по знак. Есенциални и акцидентални достойнства на планетите;
30. 29. Определяне на различните видове доминанти в хороскопа. Зоната на куспидата при домовете;
31. Черната Луна (Лилит) в хороскопа;
32. Лунни възли. Разположение по знаци и домове;
33. Арабски точки;
34. Неподвижни звезди;
35. Антисии и контраантисии;
36. Синтез на хороскопа;
37. Определяне на партньорски взаимоотношения;
38. Определяне на кариера и начин на работа;
39. Предразположение към заболявания и възможност за тяхното преодоляване;
40. Часове за практикуми.

 

Програма за второ ниво на курса по астрология.

Програма за трето ниво на курса по астрология.