52946-305x229-Chart_birth_clock

АСТРО ЦЕНТЪР „АГЛАЯ“ е място за духовно развитие, обучение в сферата на астрологията и звезден оазис в Бургас. Тук можете да научите повече за себе си, като участвате в наши семинари и курсове, като си поръчате хороскоп или тълкуване на звездната ви карта.

В центъра можете да се срещнете с хора, които владеят езика на Астрологията – езика на звездното небе. Тук може да получите отговори на много от въпросите, които ви вълнуват и да бъдете подпомогнати при взимане на решения във важни моменти от вашия живот. За важни събития имате възможност да изберете подходяща дата, която да е оптимална за бъдещата ви инициатива, така че да имате благоволението на звездите.

Обучението в АСТРО ЦЕНТЪР „АГЛАЯ“ се извършва на три нива. Началният етап е свързан с основите на Астрологията. Във втория етап се изучават различни методи на прогностика, а третият етап е посветен на специализираните дялове на Астрологията.

АСТРОЛОГИЧНИ КУРСОВЕ

Обучението по астрология е тригодишно.

На първо ниво са овладяват основите на астрологията – знаци, планети, домове, аспекти, построяване на хороскопа.

Второто ниво включва най-често използваните методи за прогностика, тяхното съчетаване и комплексно използване за съставяне на астрологична прогноза за определен период.

Третото ниво е посветено на специализираните дялове в астрологията – хорарна (часова), синастрия (астрология на взаимоотношенията), бизнес астрология, елективна, медицинска и кармична астрология.

Обучението включва часове за практикуми, тестове и упражнения.
Провежда се през почивните дни и е с натовареност 12 часа месечно.

През годината се организират астрологични семинари, лагери, провеждат се лекции на гостуващи лектори. Темите са подходящи както за прохождащи в астрологията, така и за напреднали.

Програма за ПЪРВО НИВО на обучението по астрология.

Програма за ВТОРО НИВО на обучението по астрология.

Програма за ТРЕТО НИВО на обучението по астрология.

Информация и записване на телефони: 0884 00 98 58.