52946-305x229-Chart_birth_clock

АСТРО ЦЕНТЪР „АГЛАЯ“ е място за духовно развитие, обучение в сферата на астрологията и звезден оазис в град Бургас. Тук можете да научите повече за себе си, като участвате в наши семинари и курсове, като си поръчате хороскоп или тълкуване на звездната ви карта.

В центъра можете да се срещнете с хора, които владеят езика на Астрологията – езика на звездното небе. Тук може да получите отговори на много от въпросите, които ви вълнуват и да бъдете подпомогнати при взимане на решения във важни моменти от вашия живот. За важни събития имате възможност да изберете подходяща дата, която да е оптимална за бъдещата ви инициатива, така че да имате благоволението на звездите.

Обучението в АСТРО ЦЕНТЪР „АГЛАЯ“ се извършва на три нива. Началният етап е свързан с основите на Астрологията. Във втория етап се изучават различни методи на прогностика, а третият етап е посветен на специализираните дялове на Астрологията.

АСТРОЛОГИЧНИ КУРСОВЕ

Обучението по астрология е тригодишно.

На първо ниво са овладяват основите на астрологията – знаци, планети, домове, аспекти, построяване на хороскопа.

Второто ниво включва най-често използваните методи за прогностика, тяхното съчетаване и комплексно използване за съставяне на астрологична прогноза за определен период.

Третото ниво е посветено на специализираните дялове в астрологията – хорарна (часова), синастрия (астрология на взаимоотношенията), бизнес астрология, елективна, медицинска и кармична астрология.

Обучението включва часове за практикуми, тестове и упражнения.
Провежда се през почивните дни и е с натовареност 12 часа месечно. Предоставя се възможност за онлайн присъствие на занятията.

Сертификат се издава в края на тригодишното обучение след защита на задание, включващо астрологични анализи по казуси от различните раздели.

През годината се организират астрологични семинари, лагери, провеждат се тематични лекции. Темите са подходящи както за прохождащи в астрологията, така и за напреднали.

Програма за ПЪРВО НИВО на обучението по астрология.

Програма за ВТОРО НИВО на обучението по астрология.

Програма за ТРЕТО НИВО на обучението по астрология.

Информация и записване на телефони: 0884 00 98 58.