20140822_154546

Астрологията е път. Ако тръгнете по него, цял живот ще вървите и той няма да свърши. Който е стигнал до този път, си е задавал много въпроси и е търсел много отговори. Астрологията е път най-вече към себе си, независимо че по него ще научите много за света и за хората около вас.
По професия съм учител с 26 годишен опит в сферата на образоването. Завършила съм ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност начална педагогика, Магистърска степен – ПУ „Паисий Хилендарски” и следдипломна професионална квалификация към ТУ – София по специалността Информатика и информационни технологии.
Астрологичната ми практика започна през 1996 година. Продължавам да изучавам и изследвам тази сфера на познанието – тя е многоаспектна, многопластова, а опитът е голямо потвърждение на всичко изучено.
Водя обучение по астрология в Астро център АГЛАЯ в Бургас, организирам лекции и семинари по астрология, ежедневно се срещам с хора, които консултирам и подпомагам във взимането им на решения.

52884-350x232-Astrological_chartreading

Астрологичната ми практика ме среща с много и различни хора, които са търсещи личности. А да търсиш истината, това вече е голям залог, че ще я намериш.
Астрологията е наука за космическите цикли, чрез нея се овладяват законите на природата. Животът непрекъснато се опитва да ни научи да живеем в крак с времето, съблюдавайки природните закономерности, законът за причината и следствието, законът за запазването на баланса във всяка една система на микро- и макрокосмоса. Да живееш съгласно великите закони на Вселената е едновременно и много просто, и доста трудно, защото никой не е дошъл на този свят научен и овладяването им изисква време, наблюдателност, но и желание да се спазват и прилагат.
Астрологията дава възможност на човека да бъде в синхрон с динамичните процеси, които протичат постоянно в света – в обществото, в личния живот, в съзнанието. Навлизайки в територията на такава древна наука като астрологията, човек има възможността да разбере как работят механизмите на планетните цикли, как те се отразяват върху живота на хората. И не само – човек най-вече осъзнава как да промени себе си, за да промени и живота си, какви програми за развитие са му заложени според звездната карта, която е един много добър пътеводител.
Много хора очакват един астролог да им разкаже животът им от игла до конец. Но задачата на астрологията не се състои в това. В древността тази наука не е възникнала с цел да се предсказва бъдещето, а най-вече да се избира правилния момент за действие, да подпомогне взимането на правилно решение. Един от дяловете в най-древната астрологията е Катархен астрологията (от гръцки katarho „да започнеш, да покажеш пътя“) — дял, който съчетава елективната и хорарната астрология. Катархен астрологията позволява да се определи ще имат ли ставащите събития благоприятни или неблагоприятни последствия. Чрез нея се е определяло най-подходящото време за започване нa битка, за предприемане на важни дела. Това е позволявало човек да бъде в съзвучие с планетните периоди и да бъде подпомогнат от енергията на небесните тела.
Ако искаме от един астролог да ни предскаже всичко от игла до конец, това е равнозначно да признаем, че нямаме никаква свободна воля, което противоречи с основните принципи на астрологията. Няма такова нещо като пълна свобода на волята, защото това е равносилно на анархия и безредие. Винаги има някакви рамки и ограничения, които формират пътя. Също и няма такова нещо като липса на свободна воля – абсолютна предначертаност, в която личността е лишена от собствен избор и се движи по точно определен план без място за свободно самоопределение. Ако приемем, че всичко е дадено и предначертано, това означава да отречем най-великия дар на човека, възможността му да твори.
Астрологията може да ви помогне да станете по-успешна личност, да ви запознае с тенденциите на развитие, с най-благоприятните периоди, подходящи за различни видове дейности. Тя може да ви посъветва кое партньорство е по-благоприятно за вас, да ви каже кога е по-добре да изчакате и кога е моментът за действие, кога има предпоставки едно събитие да се случи и кога няма никакви индикации за това. Астрологията може да ви предпази от напразно хабене на енергия. Но астрологията няма да ви забрани да грешите. Това право го има всеки и грешките са едно богатство на опита, който трябва много да ценим.
Независимо какви събития идват в живота на човека, добре е той да е наясно как точно да отразява тези събития, каква е мисията му в този живот и коя е вярната посока, която трябва да следва, за да не повтаря грешки от миналото.
Астрологията може да бъде ценен учител и могъщ съветник, ако изберем да я изучаваме и да я прилагаме.