6a00d8341bf7f753ef01539126d79c970b-800wi

Планетните възвръщания са по-скоро спомагателен, отколкото основен метод в предказателната астрология. Но все пак те не трябва да се подценяват, защото дават много добри ориентири в сферата на действие на планетата, чието възвръщане се разглежда.

Всяко планетно възвръщане представя възможност за прогнозиране на период от време, равен на цикъла на дадената планета. Картата на Юпитеровото възвръщане представлява една дългосрочна перспектива за развитие в рамките на 12 години. Тя може да се разглежда успоредно с профекциите, които имат същия 12-годишен цикъл.
Поглеждайки към картата на Юпитеровото възвръщане е добре да знаем, че това е карта на нашия растеж. В кои сфери ще растем и ще просперираме е видно от това в кой дом на картата на възвръщането попада Юпитер и на кои домове се явява управител той. Непременно той ще управлява поне два дома, на върха на които са разположени знаците Стрелец и Риби, а ако има включени знаци, може да се яви управител и на три дома. Това ще са сферите, в които ние в продължение на 12 години ще се разгръщаме като личности и ще ни се даде възможност да се развиваме и да растем. Обикновено по тези домове има най-съществени събития за 12 годишния период.
Юпитер не е лична планета и картата на Юпитеровото възвръщане е полезно да се разглежда в светлината на нашата социална активност, получаване на заслуги и признания, в светлината на изграждането на мирогледа и вярванията ни, защото в живота се случва това, в което ние вярваме.
Картата на възвръщането на Юпитер описва социалния аспект от развитието на човека за дванадесет години. Като правило, транзитите на Юпитер не оказват значимо влияние в детството, с изключение на хората, при които Юпитер е особено силен в рождената карта. Транзитите му стават осезателни след второто възвръщане на Юпитер (24 години), и най-вече след третото (36 години).
Най-голяма значимост Юпитеровото възвръщане има за Юпитеровите хора. Това е ценен инструмент в прогностиката за лицата, родени под знака на Стрелеца и Рибите, както и с Асцендент Стрелец и Риби, а също и със стелиуми в тези знаци. Методът е подходящ за прилагане при хора юристи, банкери, бизнесмени, преподаватели – хора с юпитерови професии – изобщо за хора, в чийто рожден хороскоп Юпитер е с особена сила и подчертано значение.
Прогностичният метод на Юпитеровото възвръщане се състои в това, че се проследяват транзитите на планетата през картата на възвръщането. Тъй като Юпитер пребивава във всеки знак около година, това създава голямо удобство при анализа на движението на Юпитер през домовете на картата на възвръщането.
Разбира се най-значими Юпитерови периоди ще се окажат тези, в които Юпитер преминава през ъглите на картата на възвръщането, както и когато прави аспекти с планети в същата карта.
Много значими са и транзитите на Юпитер в картата на възвръщането към своя диспозитор – планетата, управляваща знака, в който е разположен Юпитер в наталната карта, освен ако той не е в знака на своето управление.
Юпитерови събития могат да се очакват и когато има важен транзит през Асцендента и МС на картата на възвъщането.
Винаги е добре да се погледнат тези транзити в картата на Юпитеровото възвръщане, когато става въпрос за далечни пътувания, емиграция, съдебни дела, кандидатстване във ВУЗ, при желание да се започне нов бизнес или изобщо да се проследи какви изменения настъпват с бизнеса.