bruno95

 

Бруно Хубер (29.11.1930 – 03.11.1999) е съвременен швейцарски астролог и психотерапевт. Започва да изучава астрология (както и физика, психология, астрономия и философия) през 1947 г. Основаната от него школа почти не се занимава с прогностика. Основно внимание се отделя на анализ на личността на човека.
Бруно Хубер е бил ученик на Роберто Асаджиоли, италиански лекар и философ, един от основателите на психосинтеза, която произхожда от трансперсоналната психология. Самата школата на Хубер се нарича „Астрологичен психосинтез“.

През 1953 г. в Цюрих се жени за Луиза Хубер и започва заедно с нея да работи, създавайки собствен подход в астрологията и психологията. В периода 1959 – 1962 г. със съпругата си са работили в Италия като асистенти на Роберто Асаджиоли – основоположника на психосинтеза. Резултат от дейността му станала разработката на синтеза на астрологията и психологията в неговата работа. През 1968 г. Хубер основава широко известния Астро-психологичен институт (Astrologisch-Psychologische Institut, съкр. API) в Адлисвил карй Цюрих.

По интересен начин Бруно Хубер описва най-добрите положения за Его-планетите Слънце, Луна и Сатурн, особено когато те са свързани с интелекта. Той разделя картата на 3 сектора. Първата трета от хороскопа е най-горната част, която обхваща домовете 8, 9, 10, 11. Според него най-горната зона от картата е благоприятна за Слънцето, което е винаги добре да бъде издигнато. В средната зона от картата попадат домовете 12,1,6, и 7 и тях той отрежда за максимално добра позиция на Луната, която в тези домове получава шанса за много контакти. Най-ниската третина от картата, обхващаща домовете 2, 3, 4, и 5, е най-подходяща за позицията на Сатурн, където може да бъде най-здрав и надежден.

img.php

ПОЛОЖЕНИЕТО НА ТРИТЕ ЕГО-ПЛАНЕТИ В КАРТАТА

Бруно Хубер

За определяне на интелекта по астрологичната карта е нужно преди всичко да се обърнем към положението на трите личностни планети и едва тогава да се премине към разглеждане на планетите, отнасящи се към интелекта. Следва да се определи коя от трите планети се явява водеща, коя от тях оказва решаващо влияние върху формирането на интелекта. При оценяване силата на планетата, трябва да отчетем следните фактори:
1. Степен на проявление на планетата:
а) положение на планетата в аспектна структура: добре ли е свързана планетата с другите планети в картата, особено с Меркурий и Юпитер (най-добрият вариант е да има няколко аспекта от различен тип)
б) положение в средната зона на знака (най-добре около 120) – най-силната позиция. Планетата в тази зона е способна да твори чудеса.
в) положение на куспидата на дома, където енергията на планетата с по-голяма лекота се проявява навън. Външният свят охотно приема тази енергия, тя може да бъде използвана по-свободно.
2. Качество
Освен това, ако Его-планетата е разположена в зоната на картата, съответстваща на природата и, нейната активност се проявява без излишно напрежение.

Положение на Слънцето

1885783-sun-symbol-of-king-philip-ii-of-macedonia-father-of-alexander-the-great

Най-добро положение за Слънцето е горната третина на картата. Там то свети най-ярко и е най-забележимо от всички. На МС, на най-високото място в картата, то е подобно на фар, вселяващо сила и увереност. Каквито и сили да се обръщат срещу него, то си остава вярно на себе си и на своя път. Долната трета на картата е царството на Сатурн. В тази зона на Слънцето не му достига увереност. На него му се налага тук да се съобразява с мнението и позициите на околните. Намирайки се в средния пояс на картата, Слънцето придобива някои лунни качества. То използва интелекта за установяване на контакти с други хора, за удовлетворяване на потребността за отдаване и получаване на топлина. Слънцето тук се ръководи от чужди мнения, което не способства нито за съхраняване на здрави взаимоотношения, нито за достигане на авторитет.
На Десцендента Слънцето може да бъде потушено, смазано и потиснато от междуличностни конфликти, стигайки до пълна апатия. За Асцендента Слънцето дотолкова е погълнато от себе си, че на него му е трудно на равни начала да контактува с другите. Но ако то притежава достатъчно вътрешна сила, то ще изпитва потребност да я подели с другите, да им помогне да придобият увереност в себе си. Това са прекрасни качества за учител и терапевт.

Положение на Луната

MY08

Естественото място на Луната това са VI, VII, I, XII домове – зоната на контактите. Тук тя използва интелекта за създаване на устойчиви връзки, за това да бъде в съгласие с целия свят, а също така и да усъвършенства контактите си с хората по пътя на наблюденията върху тях. В тази зона Луната е много чувствителна към нуждите на другите, загрижена и склонна да им помага. Понякога тази нейна склонност прелива в празни разговори и утешения.
В домовете III, IV, IX, X, особено в близост до МС или JC (т.е. на вертикалната ос), Луната с голяма сила изпитва жажда за популярност, извънредно чувствителна е и зависима от оценките и одобрението на другите. В тази позиция Лунните хора са толкова чувствителни, че и най-малката критика жестоко ги уязвява и обезкуражава.
Вертикалната ос е свързана с процеса на индивидуализация. Когато в тази зона се окаже Луната, то тя следва своята природа и внася в задачите за индивидуализация емоционални критерии. В отличие от Слънцето, тя цени себе си не по постиженията, а по възхищението и любовта на околните.
Такава Луна не се интересува от власт и статус, но тя се старае с всички сили където и да попадне да получи положително приемане. Така търсенето на популярност заменя реалните постижения. В положителен вариант тази позиция може да означава склонност към деятелност в сферата на културата. Такова положение на Луната често се среща в картите на известни актьори, художници, преподаватели на художествени дисциплини – хора заети с творческа дейност или развивайки я у другите.
Разположението на Луната във фиксираните домове – II, V, VIII, XI, много силно ограничава нейната контактност. Тази позиция много стеснява кръга от приятели и я прави крайно избирателна.

Положение на Сатурн

fc,550x550,eggplant.u2

Вече споменахме, че сатурновият интелект е ориентиран към миналото. Вниманието на Сатурн е обърнато към това, което обещава да бъде здраво, надеждно и постоянно. Сатурновият интелект е най-ефективен когато Сатурн е разположен в долната трета на картата. В III и IV домове, в зоната на колективната психика, той може да достигне максимална стабилност и защитеност. В тези домове той се стреми колкото се може повече да извлече от своя жизнен опит. В следствие на консервативността, той не излиза от пределите на изпитаното, установеното знание, но него той усвоява в съвършенство. Като правило такъв Сатурн натрупва огромно количество факти, които свободно владее.
Сатурн, разположен в зоната на хоризонталния пояс се чувства неуютно, защото тази зона е ориентирана към човешките контакти. Сатурн, приспособявайки се в тази област от живота, се стреми отношенията с хората да не са многочислени, но затова пък трайни, продължителни и колкото се може по-надеждни.
За да не губи приятели, той се стреми, съзнателно или несъзнателно, да ги постави в зависимост от себе си. Той даже може напълно да поеме грижата за тяхното благополучие, понякога с цената на голяма лична жертва. Но в него отсъства гъвкавост.
В принадлежащата на Слънцето горна част на картата Сатурн усеща своята неадекватност и нервничи. Ако Слънцето на МС може да притежава истински авторитет, защото познава и приема себе си, то Сатурн в това положение, стремейки се към авторитет, обикновено достига само авторитарност. Той постоянно се бои да не би да не се справи със своята задача и да не получи дължимото одобрение.
В следствие на постоянната неувереност Сатурн е загрижен за надеждността на своето положение, за запазването на работата или друга главна сфера на влияние. В същото време той прекрасно разбира, че тревогите му са извънредно големи, но нищо не може да направи по този въпрос. Естествено той бързо издиша, губи лекотата на мисълта и може да допуска грешки. Някои сатурнови личности страдат от хронична тревожност. Те на никого не се доверяват, във всичко подозират потенциална опасност.
Случва се така, че Сатурн в горната третина на картата се опитва с помощта на официалния стил на поведение да имитира уверените слънчеви маниери: на всяка цена да запази положението, да не допуска грешки. Това може да се получи, ако Сатурн е разположен на куспидата на дома, но не и в други случаи. Когато Сатурн не е в силна позиция, често Слънцето, където и да се намира в картата, взима върху себе си задачите на Сатурн, свързани с ръководството.
И така, най-силната от личностните планети, определена по гореописаните критерии, определя стила на интелекта.