dcexe0

Отчитането на силата и слабостта на планетите е важен момент в интерпретацията на звездната карта. Една силна планета винаги ще подкрепя родения и на нея може да се разчита. Слабите по бал планети биха могли да покажат места на стресове и сривове в наталната карта, но те в същото време представляват мощен фактор за развитието на личността. Те играят важна роля във формирането на мотивацията и са стимул за напредък.
Най-голямо значение силата и слабостта на планетите имат в хорарната астрология, където достойнствата и слабостите им са определящи за отговора на въпроса, т.е. за изхода от ситуацията.
Отчитайки всички тези фактори за силата на планетите, може да се определи кой дом в хороскопа е най-силен. В прогностиката тяхната сила и слабост характеризира естеството на периодите през които преминава дадена личност.

Уилям Лили е определил силата и слабостта на планетите в своята „Християнска астрология“ по следния начин:

Есенциални достойнства:
Управление (господство) +5
Екзалтация +4
В собствена стихия +3
В своя терма +2
В свой декан или фас +1
Акцидентални достойнства:
На ASC или МС +5
В Сърцето на Слънцето (казими) +5
В съвпад с Юпитер или Венера +5
В тригон с Юпитер или Венера +4
В секстил с Юпитер или Венера +3
В съединение със Северния възел +4
В 4, 7 или 11 дом +4
В 9 дом +2
Във 2 или 5 дом +2
В 3 дом +1
В съединение с Регулус +6
В съединение със Спика +5
Бърза в движението си +2
В терма на Юпитер или Венера +1
Сатурн източен +2
Юпитер източен +2
Марс източен +2
Луна западна (растяща) +2
Меркурий западен +2
Венера западна +2

Есенциални слабости:
Изгнание -5
Падение -4
Перегрин -5

Акцидентални слабости:
Изгоряла -5
В лъчите на Слънцето -4
Обкръжена от Сатурн и Марс -5
В съединение със Сатурн или Марс -5
В опозиция със Сатурн или Марс -4
В квадратура със Сатурн или Марс -3
В съединение с Южния Възел -4
В 12 дом -5
В 6 или 8 дом -4
В съединение с Алгол (в орбис 5 градуса) -5
Ретроградна -5
Бавна в движението си -2
Сатурн западен -2
Юпитер западен -2
Марс западен -2
Луна източна (намаляваща) -2
Меркурий източен -2
Венера източна -2