1349844874083_bulletin

Капела е Алфа звездата от съзвездието Колар или Колесничар. Това е голямо съзвездие, на север от Телец. Коларят (Auriga) представлява Ерихтоний – митологичен ранен владетел на град Атина (1487/5 – 1437/6 пр.н.е.).
Ерихтоний е син на Хефест (Вулкан) и Гея, цар е на Атина. Богинята на мъдростта го е отгледала от малък и го е подкрепяла. Според някои източници той е първият, който разработил колесницата, теглена от четири коня – Квадрига, която той използва, за да прикрие деформираните си крака.

Aurip                       Capella
Съзвездието Колар се изобразява с колесничар, който държи коза в лявата си ръка и две сукалчета в скута си. Колесницата не се показва, но се представлява от юздите, държани в дясната му ръка.
Този странен митологичен микс е много древен и се смята, че произхожда от Месопотамия. Латински автори твърдят, че съзвездието представлява куция син на Вулкан/Хефест, (който също е куц), който е изобретил колесницата като средство за транспорт. Козата в ръцете му бе описана от Арат като свещената коза, откърмила Зевс.
Колар е едно от най-щастливите съзвездия в небето, но може да вещае земетресения, ако е активирано от слънчево затъмнение. Това съзвездие, предвещава почести, особено в областта на военните и политически начинания.
„Според Птолемей ярките звезди от съзвездието са като Марс и Меркурий. Споменава, че съзвездието дава самочувствие, интерес към социални и образователни проблеми. Щастие, но и опасност от големи перипетии, превратности на съдбата. Родният е любител на селския живот и може да бъде учител или да е съпричастен към възпитанието на младите хора. Колар се свързва с 15-та карта от Тарото, Дяволът“. [Robson , p.31-32.]

Символика на съзвездието:
- Възпитание, подкрепа, защита;
- Коне, селското стопанство;
- Женските ценности, близнаци, раждане.

Auriga_constellation_map

Капела е бяла звезда, разположена върху тялото на козата в ръцете на Коларя. Местонахождението и е в централната част на съзвездието и се явява обща точка на сърцето на Коларя и на козата. Името означава малка коза-майка. Известна е и с името Амалтея в чест на критската коза, с чието мляко е изгледан Зевс.

Jupiter-as-a-child-of-the-goat-Amalthea-nourished

Картина на Никола Пусен „Амалтея храни младия Юпитер“

Самата дума Capella се извлича от латинската дума Капра, което означава женска коза.
Свещената Коза не само откърмила Зевс, както легендата разказва, но тя го защитава с егидата си – козята кожа, която представлява неговата пелерина и щит в борбата с титаните. Егида произлиза от древногръцката дума „αιγίς“ [егис]. С козя кожа древните гърци са покривали голотата си, а също са я използвали в средствата за лична отбрана, тъй като подплатяването на щитовете с козя кожа е осигурявало допълнителна защита.

Според митологията съществува и версията, че Амалтея е нимфа, дъщеря на критския цар, която заедно със сестра си Мелиса (идентифицира се със съзвездието Малката мечка), хранели богът бебе с козе мляко и мед на планината Ида.

В книгата си „Неподвижните звезди и тяхното тълкуване“ Ебертин и Хофман твърдят, че звездата дарява „любов към учението, любознателност и интерес в научните изследвания“.

Според Птолемей звездата е от естеството на Марс и Меркурий, а според Алвидас – на Меркурий и Луната. Тя дава чест, богатство, величие, известност, обществена позиция на доверие и влиятелни приятели и прави родения внимателен, предпазлив, любознателен, голям любител на знания и особено на новости. [Robson, стр.151.]

„Капела има характер Меркурий/Марс. Но характеристиките на Меркурий са по-видни и се изразяват в любов към ученето, любознателност и интерес към научните изследвания. Тези свойства са подчертани, ако Капела е свързана с Луната, Меркурий или Асцендента. При обикновените хора, тези качества може да представляват устойчив интерес, досадно и любознателно любопитство. Звездата допринася за голямата популярност на родения.“ Elsbeth Ebertin, 1928, p.34-35.]

Любовта към знанието и стремежът към ученето се свързват още и с влиянието на Атина, богинята на мъдростта, която е отгледала Ерихтоний или Коларя, съзвездието, в което е разположена звездата. Някои съвпади с Капела дават блестящи умове и велики изследователи.

0_257947_3a7c28bc_XXXL.jpg            ml1104_1104_horn_plenty_xl
Капела е една от звездите на богатството и кореспондира с Рога на изобилието. В митологията, рогът на Амалтея бил случайно счупен от Юпитер, който го превърнал в рог на изобилието. Според легендата, веднъж докато си играел с Амалтея, Зевс отчупил неволно рога й. В отплата Зевс я възнесъл на небето, а от рога започнали да се изливат плодове, цветя и зърно.

1967.152.419.rev.width350     32     thumb01036

220px-Berenice_cornucopia_gold_Collection_of_J._Demetriou   IMG_7052_800
Тази звезда се превръща в символ на богатството и в образа на Рога на изобилието можем да я срещнем изобразена на много от монетите от античността.

Капела много силно се асоциира с храненето и силата, която човек получава от храната. Тази асоциация идва веднъж от изхранването на най-могъщия измежду Боговете – Зевс, който видимо получава от звездата много енергия и огромна сила и втори път от Рога на изобилието, от който се изливат плодове и зърно.
Интересно е, че и Анелия Цветанова свързва тази звезда с храненето. Според нея:

„Съществата от Капела в древни времена са давали на хората първоначални знания от жизнена необходимост. Най-важното, което са ни дали, е умението и желанието да приготвяме и ядем печено месото от животните, които сме ловували. Това е довело до по-бързо развитие на черепната кутия. Черепът се е променял от начина на хранене и дъвчене. Храната се е сдъвквала по-лесно опечена. Тогава зъбите и челюстите се смаляват. Центърът на равновесие на главата се измества. Черепната кутия се удължава нагоре, а отзад се скъсява, челюстите се прибират навътре. Освобождава се повече място за мозъка, а това води до по-доброто му развитие и функциониране.

Сега тези същества продължават да ни внушават мисли как да се храним. Целта им е да ни отучат да ядем месо, за да променим отново черепа си. Това ще ни даде възможност за по-чиста мисъл, за по-добра връзка между различните човешки същности. Чисто тяло се постига с позитивно мислене и действие, както и с правилно хранене. Съвременният човек лесно би разбрал тези неща и без да има нужда от ритуално постене.” („Неподвижните звезди“, стр.93)

Тук може да се направи връзката с Меркурий, чието влияние носи Капела, а именно, че нейното въздействие чрез начина на хранене се отразява върху мисленето, а оттам и върху стила на живот.
Според Цветанова Капела има силно изразено положително действие върху хората. Дарява оптимизъм, имунитет, разум, интелект и доброта.
Според традицията Капела прави хората донякъде странни, ексцентрични, способни на всякакви постъпки. В съединение с бенефиците носи популярност, почести, материално изобилие.

При лоши конфигурации на звездата човек може да се сблъска с изкушения, хитрост, подлост, разточителство. Самата звезда е свързана с дяволските изкушения, с подмяната на понятията за добро и зло.
На Асцендента дарява любов към учението, признание, изследователски интереси.
На МС – връзка с църковни, военни, морски ведомства. При едновременно съединение със Слънце, Луна или Юпитер – неизмеримо щастие и военна слава.

Символика на звездата:
- Почести, богатство, общественото положение, влиятелни приятели;
- Независимост, свобода;
- Любов към живота, любопитство, интерес в научните изследвания.
Капела се намира на 21 градуса 57‘ в знака Близнаци. Тя се нарежда в TOP 10 на най-ярките звезди на 6-то място след Арктур и Вега.

Всяка година Слънцето активира звездата около 12 юни.

GoatAmaltheaInfantJupiter