flat,550x550,075,f

Кентавър е южно съзвездие и ярките му звезди не са видими за всички райони в света. В Атина (23 N) например, те почти не се появяват над хоризонта, поради което ранните гръцки текстове подценяват тяхната важност. Като следствие, на Алфа звездата на това съзвездие, Толиман или Бунгула, е отделено малко внимание в традиционните астрологични произведения, независимо, че това е една от най-ярките звезди на небето – трета след Сириус и Канопус.
Кентавърът е същество, което е съчетание от животинско и човешко тяло. Според някои митове, тези същества символизират битката между инстинкта и разума. Кентаврите обикновено са изобразявани с израз на скръб по лицата им. Те символизират страстта с цялата и грубост и насилие, която може да снижи човешкото до нивото на зверовете, освен ако не се балансира от духовна сила Те изобразяват двойната природа на човешкия вид – полу-бог и полу-звяр.
Според Птолемей звездите в човешкото част на Кентавъра са от естеството на Венера и Меркурий, а ярките звезди в конската част съответстват на природата на Венера и Юпитер. За тях се казва, че дават коравосърдечие, склонност към отмъщение, любов към оръжия, силна страст и енергичен характер. Може да бъдат свързани с отрови. [Robson , стр.37.]
Съществува силна асоциация на съзвездието Кентавър с Хирон. Много автори също подчертават разрушителната връзка с отровата и неизлечимата рана на Хирон, която е била причинена от отровна стрела. Но тя също така показва как символиката на това съзвездие съдържа преплетени и противоречиви принципи като невинност и вина, болка и изцеление, които се вплитат една в друга. Когато звездите на това съзвездие са активирани от зловредни планети или деструктивни домове, съществуват негативни предразположения като например: предписаното лекарство за лечение да представлява всъщност отрова, която да убива.
Според други аспектации звездите от Кентавъра дават знание как да се прилага изкуството на изцеление, особено на крайниците или на животни.
12 Скр 19   Менкент      2.1     Ляво рамо
23 Скр 48   Агена           0.6     Десен преден крак
29 Скр 30   Бунгула      -0.3     Предно ляво копито

Toliman
Най-ярката звезда в съзвездието е Бунгула, на предното ляво стъпалото. Името и произлиза от латинското термин ungula, което означава „копито“, макар че тя е също така известна като Rigel Kentaurus (Кракът на Кентавъра) или Толиман. Тази звезда от първа величина е най-близката звезда до Земята (има се предвид най-ниско до хоризонта), и отстъпва по яркост само на Сириус и Канопус. На нейното сияние е обърнато специално внимание от древните египтяни, които подравнявали много храмове по нея около 3-ти век преди новата ера.
Според Птолемей звездата е от естеството на Венера и Юпитер, а Алвидас я определя като влияние на Марс с Луната и Уран в Скорпион. Бунгула дава благотворителност, приятели, финес и позиция на чест.
По принцип за звездата се казва, че има благотворно влияние, но в допълнение към изразените теми на съзвездието, тя е известна и с щети във взаимоотношения. Ебертин и Хофман пишат, че въпреки характера на Юпитер и Венера:
„… връзките с лица от женски пол, често изглеждат развалени или съществуващата щастлива връзка е поразена от извънредни обстоятелства“.
Добре поставена, Бунгула може да помогне да се получи позиция на чест и власт, но изглежда съюзът с Нептун на тази звезда в картата е най-неизгоден – свързва се с безредици, бунтове, периоди на бури и стрес или бунт срещу ограничаването на свободата.
Интересен е фактът, че Алфа звезда на Кентавър е необичайно поставя на такова ниско място във фигурата – в копитото. Повечето Алфа звезди са разположени централно – свързани са със сърцето или главата. Например, Алфа на Лъва, Регулус, е в сърцето на Лъва, Алфа на Скорпион, Антарес, е също в сърцето на Скорпиона, Алфа на Овен, Хамал – в челото на Овена. Това разположение на Толиман, на такава ниска позиция, насочва към предположението, че една от целите на живота, която е заложена в тази звезда е необходимостта да се ограничат базовите емоции или да се спечели господство над несъзнатите инстинкти.
Други тълкуватели се фокусират върху разположението на звездата в стъпалото, което се свързва с петата, показател за уязвимост. Краката са тези, които понасят цялата тежест на тялото, целия товар и в този смисъл цялата карма. Това значение на звездата носи непоносима болка или неизлечима травма, но и забележителни таланти, които са дадени като обезщетение.
Тази звезда може да доведе до болка и дори до емоционално отхвърляне, но това често е средството, механизмът чрез който роденият се изважда до извънредни открития и проникновения.
Като цяло, когато Бунгула е осветена, може да се очаква да се проявят някои емоционални смущения или недоволство, които се компенсират от зряла преценка, изтънчен разум или изключителни достижения на целите, както и материали постижения.

Agena
Агена, на десния предната част на стъпалото, е Бета звездата на Кентавър, другата ярка звезда от първата величина, която изразява темите на това съзвездие. Името и е взето от арабски a gena, което означава „на коляното“. Тя има подобно влияние като Бунгула, но се счита за по-малко интензивна. Робсън твърди, че дава „позиция, приятелство, финес, морал, здраве и чест“.
Според Птолемей, тя е от естеството на Венера и Юпитер, но Алвидас предполага влияние, подобно на тава на Марс във връзка с Меркурий.
„Ако тази фиксирана звезда е във връзка с Меркурий или на Асцендента и във връзка с бенефиците, тя може да се приеме като обещание за щастие и успех. Свързана с Венера обаче, тази звезда ще допринесе за изразена чувственост, а ако в допълнение към това тя е свързана с Марс, Сатурн или Нептун, роденият може да бъде обект на клюки или скандал.“ [Неподвижните звезди и тяхното тълкуване , Elsbeth Ebertin, 1928 г., стр.68.]

Menkent
Тета от Кентавър е звездата Менкент, която е третата по големина в съзвездието Кентавър, двойна и променлива. Разположена е в лявото рамо на Кентавъра.
Името Menkent изглежда е получено от арабската дума mankib – „рамо“ и Kentaurus, латинската версия на арабската дума за кентавър.
Тази звезда носи мъдрост, благоприятства астрономията и предсказанията. Както останалите звезди на Кентавъра е подходяща за медицина, ботаника. Благотворна е за музика.

Star_Chart_Screenshot