light-echoes-red-star

Ние сме част от Слънчевото семейство – Слънцето е нашият енергиен източник. Особеният му вид енергия, неговата конкретна дължина на вълната, създава нашата специфична реалност и задава на всяка земна твар своята цел. Планетите от Слънчевата система са разпределители на тази енергия, която стига до нас под формата на различни качества. Свързваме Слънцето с творческия процес, Венера – с любовта и ценностната система, Марс – с началото и инициативата, Юпитер – с експанзията и оптимизма. Сатурн определя и ограничава нашата реалност, докато ние станем готови да отидем отвъд него, да преминем през вратата на Хирон към по-висшите измерения. Уран, Нептун и Плутон, често са смятани като алтернативни реалности, но те все пак са в орбита около същото това Слънце, както и другите планети – те просто добавят нови аспекти на нашето съзнание, попълват празноти и унищожават фалшиви вярвания за нашата реалност.
Неподвижните звезди са също слънца. Те са слънцата на други реалности. За разлика от нашето Слънце, което прониква във всяка една област на хороскопа, неподвижните звезди са концентрирани източници на енергия, фокусиращи светлината като през увеличително стъкло към конкретно място в нашата карта. Когато те не са аспектирани, ние ги отбелязваме в живота си основно като неясни желания и чувства, които изтласкваме от съзнанието си като нелогични. Но когато те образуват съвпад с планета или точка от нашия хороскоп, те действат като второ Слънце на едно и също място. Чрез тях ние имаме възможността да се докоснем до по-отдалечени места във Вселената, да усетим вибрацията и енергията на обекти, които не са част от нашата звездна система, да излезем от границите на Слънчевото семейство.
Неподвижните звезди могат да внесат друга действителност в живота, да подкрепят и да засилят нашето Слънце, но също така някои от тях могат и да не се съвместяват много с енергията му, да се конкурират с него за господство над дадена област. Целта на тези съвпади е да се даде на родения възможност да интегрира новата вибрация в съществуващата реалност, която е чужда на нашата. Новото звучене може да даде възможност за растеж и шанс да се сътворят чрез прозрение велики неща, които досега не са били съизмерими на земята. Но роденият трябва да помни, че Слънцето е все още неговата реалност и той все още живее под лъчите му.
Някои звезди се окачествяват като щастливи, други като нещастни. Някои от тях са много подобни на нашето Слънце и влияят с подобни енергии от съвместими реалности. Те дават положителни влияния като морал, добро здраве, изисканост и уважение. Съвпадите със звездите на късмета и благополучието са ни подарък за нашите заслуги в досегашните ни придобити опитности в минали превъплъщения. Но какво да кажем за набедените „нещастни“ звезди, между които влиза и категорията на насилствените звезди. Те внасят качества в живота на човека, с които той трябва да се справи. Те също трябва да бъдат възприемани като велики учители, защото те не са се появили в картата ни освен за да ни направят по-силни.
Такива звезди са център на една реалност, толкова драстично различна от нашата, че когато тяхната енергия доминира в някаква област от хороскопа, вибрациите на звездата може да се разглеждат най-общо като зло. В този случай ние ще сме в състояние да оцелеем, като се опитваме да живеем в рамките на своите лъчи. Има например доста звезди, действието на които се свързва с агресия. Те ни поставят в съответната ситуация, за да ни научат да овладяваме такива състояния като гняв, ревност, сприхавост, импулсивност, отмъстителност.
Все пак, обаче, не можем да вярваме, че в своята същност Вселената е враждебна с хилядите си звезди, които само чакат да нанесат негативно събитие върху нас. Точно както всичко останало в астрологията, тези звездите би трябвало да носят нещо, което да ни научи, явяват се показатели на качества, които трябва да наработим или да балансираме. Затова трябва да търсим начини да се възползваме от тяхната енергия.
Неподвижните звезди внасят в хороскопа други, съвсем различни качества от тези на планетите, затова астролозите от най-дълбока древност са се опитвали да ги оприличат на вече познатите ни небесни тела от Слънчевата система. По тази причина на всяка звезда те определят нейната природа чрез тази на другите планети.
Според Уилям Лили:
„Неподвижните звезди дават големи подаръци и издигнат дори от бедността до най-големите висоти на съдбата, седемте планети не правят това“.
Подобно на влиянието на планетите, енергията на звездите може да бъде или да не бъде целесъобразно използвана. Ако сме настроени на вибрацията на звездата, може да се възползваме от положителния потенциал, който ни изпраща. Ако не отговаряме на принципите и на действие, положителната и енергията може да не ни въздейства или да изпитаме нейното неблагоприятно влияние.
Неподвижните звезди също преминават през различни етапи от своята еволюция, защото нищо във Вселената не е статично. Всичко се развива, преобразува и неминуемо променя своето влияние. Някои от звездите са оказали голямо влияние върху живота на хората в праисторическите времена, докато сега тяхното значение е отслабнало. Други, преди хилядолетия са били незначителни по своята яркост и влияние върху земните жители, тяхната енергия е била неусвоима за Земята. В определен момент на постигане на зрялост на нашата планета, тяхното действие става много по-значимо и оказва решаващо влияние върху еволюцията на земния живот.
Скоростта на неподвижните звезди е средно 50’’ на година. За по-голям период от време трябва да отчитаме тяхното преместване напред или назад във времето.
За неподвижните звезди влияние оказва само аспектът съвпад с планета или връх на дом, особено ъглов. Допустимите орбиси за звездите от първа величина са 2 градуса, за звезда от втора величина – 1 градус, а за останалите звезди – 30’.

20745163_thb