център „Аглая“

СЪВМЕСТНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕТОДИТЕ ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ – ОНЛАЙН КУРС ЗА НАПРЕДНАЛИ В АСТРОЛОГИЯТА

Изготвянето на една прогноза е сложна дейност. Особено за начинаещия астролог. Съчетава опит, знания и индивидуален подход към рождената карта. Теорията винаги се оказва недостатъчна, когато се изправим пред конкретен казус.

Настоящият курс е предвиден за тези, които искат да обогатят опита си в прогнозирането – избор на методи, съчетаване на основни фактори.

Ще се разглеждат множество примерни карти. Всеки от участниците ще може да се включва в прогнозата. Ще се работи само с ректифицирани карти. Ще се даде възможност на всеки участник да постави свой проблем за прогнозиране.

Заниманията ще бъдат в четири поредни съботи с продължителност 2 часа и половина.

Начало – 22 юни 2024, 09:00 часа.

Такса за участие – 200 лв.

Телефон за информация и записване – 0884009858.