Астро център „Аглая“

АСТРОГЕОГРАФИЯ НА ГРАДОВЕТЕ И ДЪРЖАВИТЕ

Онлайн семинар 05.06.2024

Държавите и градовете са като хората. Те също се влияят от управлението на планетите от Слънчевото семейство. Съответствието на даден етнос и географската зона, която обитава, съвсем не е случайно. Астрогеографията изисква специфичен поглед върху културата на даден народ, върху традициите му и отличителните му белези, което е в пряка връзка със средата на обитаване – условия на живот, климат, релеф, природни особености. Това са зависимости, които в астрологията намират отражение в природата на планетите и зодиакалните знаци.

Настоящият семинар ще даде отговори на въпроса по какъв начин планетните влияния се отразяват на различните географски области, региони, градове и държави, как те повлияват начина на живот на хората, населяващи дадена географска област.

Ще бъдат разгледани подробни примери за градове и държави под влиянието на всеки от дванадесетте зодиакални знака.

Zodiac PNGs for Free Download

В семинара може да вземат участие всички, които имат начална астрологична грамотност – владеят знания за планети и зодиакални знаци.

Продължителност на семинара: 18:30 – 21:00 часа.

Такса за участие: 70 лв.

Телефон за информация и записване: 0884009858.