АСТРО ЦЕНТЪР „АГЛАЯ“

организира

МАЙСКИ АСТРОЛОГИЧЕН СЕМИНАР

посветен на темите

АНТИ-ЕЙДЖ АСТРОЛОГИЯ – АСТРОЛОГИЯТА В ПОЛЗА НА МЛАДОСТТА, КРАСОТАТА И ЗДРАВЕТО

и

ПРОРАБОТКА НА КВАДРАТУРАТА В НАТАЛНАТА КАРТА

28 май 2023, 16:30 часа, онлайн

Анти-ейдж астрология – или, астрологията в полза на младостта, красотата и здравето

Забавянето на процесите на обмяната е естествено явление в човешкото съществувание. Как да противостоим на времето, използвайки ресурсните наличности в хороскопа и компенсирайки неговите недостатъци – за това разказва погледът към наталната карта през призмата на анти-ейдж астрологията.

Проработка на квадратурите в наталната карта

Квадратурите като едни от най-ярките предизвикателства в хороскопа. Използване на заложената силна енергетика в тях като възможност за личностно израстване и разгръщане на потенциала. Овладяване на деструктивните тенденции в процеса на проявление на квадратурата.

Начало на събитието – 16:30 часа на 28 май 2023.

Продължителност – 3 астрономически часа.

Такса за участие – 70 лв.

Телефон за информация и записване – 0884009858.