АСТРО ЦЕНТЪР „АГЛАЯ“

организира онлайн лекция на тема:

АСТРОЛОГИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНИТЕ ТЕЛА И ФИНИТЕ СТРУКТУРИ НА ЧОВЕКА

29 октомври 2022, 12:30 часа

Акценти от темата:

  • Планетите, отговарящи за фините тела на човека. Структуриране на енергийните тела според планетарната йерархия.
  • Как да се научим да контролираме енергийните потоци.
  • Как да предотвратим процеса по загуба на енергия на различните енергийни нива.
  • Енергийните тела, действащи на ниво синастрия.

Времетраене: 1 час и 30 минути.

Такса за участие: 40 лв.

Телефон за информация и записване: 0884 00 98 58.