АСТРО ЦЕНТЪР „АГЛАЯ“

Организира онлайн астро семинар

ОГНЕНАТА СТИХИЯ В ХОРОСКОПА

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ НА ПЛАНЕТИТЕ В ЗНАЦИТЕ НА ОГЪНЯ

АСПЕКТИ КЪМ ПЛАНЕТИТЕ В ОГНЕНИЯ ТРИПЛИЦИТЕТ

 

Огънят като стихия представлява най-фината субстанция, която изгражда мирозданието. Това е този пра-елемент, който стои на върха на йерархията на четирите стихии – Огън, Въздух, Вода, Земя. По плътност е най-ефирен и има отношение към Духа, който въплъщавайки се, облича една след друга все по-плътни обвивки.

Предстоящият астрологичен семинар е посветен на разположението на планетите в знаците на Огнената стихия. Всяка планета заимства от качествата на знака, който обитава, а Огънят има свои специфични начини, по които я захранва с енергия.

Как се проявява планета в Огнен знак и как си сътрудничи с планетите от другите стихии, какви предизвикателства тя получава в знаците на Огъня и пред какви проблеми се изправя – това са едни от основните въпроси, които ще бъдат разгледани на нашата астро среща.

Ще имате възможността да синхронизирате своя Огън в рождената карта, както и да диагностицирате Огнения статус на всеки хороскоп.

Fire Sign Element Overview - Fire Sign Zodiac PNG Image | Transparent PNG  Free Download on SeekPNG

Начало на занятието – 4 септември 2022, 14:30 часа.

Продължителност – 2,5 часа.

Такса за участие – 60 лв.

Телефон за информация и записване – 0884009858.