Астро център „Аглая“

организира онлайн обучение по

ХОРАРНА АСТРОЛОГИЯ

17 април 2022. 16:00 часа

Хорарната астрология е широко приложим дял от астрологията, много практичен от гледна точка на задаване на бърз въпрос и получаване на бърз отговор. Небето е 24 часа на разположение в помощ на вълнуващите ви въпроси.

Курсът по Хорарна астрология дава възможност за построяване и интерпретация на Хорарния въпрос, следвайки основни правила и отчитайки множество изключения от тях.

Овладяването на метода изисква задължителна астрологична грамотност – добри познания по натална астрология (стихии, знаци, планети, аспекти, цикли на планетите).

Основни теми:

  • Хорарна астрология – същност на метода и особености в построяването на Хорарната карта;
  • Хорарната карта като отражение на истинския въпрос;
  • Планетите и Домовете в Хорарната карта;
  • Рецепциите в Хорара;
  • Изгорелите и ретроградните планети в Хорарната карта;
  • Връзка на Хорарната карта с Наталната;
  • Специализирани въпроси за:

-         Работа;

-         Партньорство;

-         Бременност;

-         Лечение;

-         Изгубени вещи;

-         Покупко-продажби.

Началото на курса е на 17 април 2022, от 16:00 часа. Продължителност: 10 астрономически часа – 4 занимания по 2 часа и половина в неделните дни.

Такса за участие: 160 лв.

Телефон за информация и записване: 0884009858.