Picture1йх

 

Астро център „Аглая“

онлайн семинар

ИНГРЕСИЯТА НА ПЛАНЕТИТЕ

Ингресиите на планетите – един ценен метод на прогностика, идващ от древността, самодоказал се метод в предсказателната астрология. Ингресиите на планетите се явяват неоспорим и категоричен фактор на промяната, била тя в личния живот, в семейните дела или в социалните реформи. За практикуващия астролог това е незаменим похват за точно прогнозиране.

Семинарът е посветен на посланието, което носят ингресиращите планети. Как да интерпретираме планетите в ингресия в различните методи на прогностика. Каква е психологията на ингресиращата планета, как се държи тя по време на преход. Как да работим с планетите, сменящи знак.

Акценти от темата:

  • Същност на метода
  • Видове ингресии;
  • Особености на ингресиите;
  • Кармична обремененост на ингресиращата планета;
  • Разглеждане на ингресиите на планетите във всеки един знак от Зодиака;
  • Ингресията на висшите планети;
  • Ингресията на Плутон във Водолей 2023.

Начало: 27 март 2022, 09:30 часа. Времетраене – 2 часа и половина.

Такса за участие – 50 лв.

Телефон за информация и записване – 0884009858.