АСТРО ЦЕНТЪР „АГЛАЯ“

КУРС ПО АСТРОПСИХОЛОГИЯ

Онлайн обучение – 17, 18, и 19 септември 2021

Астропсихологията е активно развиващо се направление в съвременната астрология. В основата и лежи разбирането, че Космосът отразява психиката. На тази база наталната карта се интерпретира в плоскостта на психологическите механизми, обуславящи основната мотивация и модела на поведение на родения.

Основни теми:

  • Астропсихология – общ обзор – цел, исторически предпоставки за обособяването и като наука.
  • Ролята на синтетичния знак в оформянето на основните щрихи на характера и съдбата.
  • Есенцията на хороскопа – ролята на Светилата и тяхното съчетаване.
  • Личните планети, формиращи основните потребности на личността.
  • Астропсихология на ретроградните планети.

Курсът по Астропсихология ще се проведе в три дни с обща продължителност 8 астрономически часа. Занятията са с начало 18:00 часа.

Начало 17 септември, 18:00 часа

Такса за участие – 120 лв.

Телефон за информация и записване – 0884 00 98 58.