additional_f2c918513351c6b0b84a1460760fd345e758050e-8

СЪБИТИЕТО НА 2021 – ЮПИТЕР В РИБИ

13 МАЙ 2021

Пригответе се за духовни откровения с влизането на Юпитер в знака на своето владение Риби.

Не сме имали на небето силен Юпитер от периода ноември 2018 – ноември 2019, когато Юпитер преминаваше през Стрелец. С падането на Юпитер в Козирога пред декември 2019 навлязохме необратимо в кризата. От декември 2019 до днес Юпитер шестваше през знаците на Сатурн, където неговите достойнства и сила са омаломощени и затормозени. Навлизането му в Риби се очаква този път като манна небесна, като акт на спасение свише. След големите изпитания се задават възможности за духовен подем и възраждане на вярата.

Юпитер е планета на просперитета, на материалното и духовното разгръщане. Но преди всичко Юпитер е символ на вярата и на връзката ни със Създателя. Винаги, когато тази връзка е нарушена и отслабена, се отваря вратата за бедите.

С Юпитер в Риби ще дойде съживяване на бизнеса, възстановяване на международните връзки и поетапно отваряне на границите, възстановяване на традициите в международната политика и затопляне на международните отношения, оживление в културния живот и укрепване на социалното единство.

Пробуждането по Юпитер в Риби е осъзнаване на висшата същност на човека, вникване в духовната структура на мирозданието, облагородяване на човешката природа с най-висшите човешки ценности и добродетели – милосърдие, добронамереност, всеопрощение, смирение, благородство, справедливост. Вяра, Надежда и Любов е логото на Юпитер в Риби.

С влизането на Юпитер в Риби представителите на знака получават такава привилегия, каквато не са имали от преди 156 години, когато и двете планети управители на Рибите, Нептун и Юпитер, са били в собствена силна позиция. Последно Рибите са били ощастливени и от двамата си владетели едновременно през 1856 година. Така че с влизането на Юпитер в Риби вървим към уникалното съединение на двете планети в собствения си знак на сила (април 2022), което се случва веднъж на 165 години. Иначе традиционно във всеки пореден знак на зодиака двете планети се срещат на всеки 13 години.

С влизането на Юпитер в Риби и присъствието на Нептун в Риби този знак става изключително силен по статус, социално осъзнат и събитийно акцентиран. За съжаление този път Юпитер в Риби няма да се задържи обичайните 12 месеца. Сумарно неговият престой в знака ще бъде по-малко от 9 месеца. Той три пъти ще влиза в Рибите заради ретроградните си фази, които се падат в преходната зона на границата между два знака. Второто му влизане в Рибите е на 29 декември 2021, а третото – на 28 октомври 2022.

Юпитер в Риби обещава повече дни на благоденствие. Хубаво е, когато в небето има силен добротворец. Риби е миролюбив знак, неконфликтен и невоюващ. Още с влизането му през 1856 е приключила Кримската война с Парижкия мирен договор, след което се открива мирна конференция в Париж. Ето защо Юпитер в Риби ще се яви помиряващ конфликтите и мощен обединяващ фактор.

Сила на духа и вдъхновение носи Юпитер в Риби. Търсете спонсори и меценати, но не забравяйте да проявите и вие Юпитерианска щедрост чрез благодеяния и благотворителност.