http://zvezdennavigator.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/Picture16t6.png

СИНАСТРИЯ – ЛЮБОВЕН АНАЛИЗАТОР

АНАЛИЗ И ПРОГНОСТИКА НА ОТНОШЕНИЯТА

Онлайн обучение – 21.01.2021

Синастрията е интересен дял от астрологията, който се посвещава на изучаването на психологията на отношенията. Тази сфера на астрологичното познание се занимава със сравнителен анализ на две карти, както и съставяне и интерпретация на Композитна (средна) карта.

В курса по Синастрия ще бъдат представени методи за анализ и прогнозиране на междуличностните отношения на базата на взаимодействието на планетите между двете карти, както и ще се интерпретира общата енергетика на връзката според устройството на Композитната карта.

Основни теми на обучението по Синастрия и Композит:

 • Взаимодействие на планетите в синастрията.
 • Важни аспекти в синастрията.
 • Домовете в синастрията.
 • Етапи и нива на синастричния анализ.
 • Динамика на междуличностните отношения.
 • Транзити към синастрията.
 • Кармични връзки
 • Композит – построяване на композитната карта.
 • Планетите и домовете в композита.
 • Асцендентът на композита.
 • Аспектите в композитната карта.
 • Последователност на композитния анализ.
 • Транзити към композита.

Совмещение двух гороскопов | АстроДом

График на занятията:

Начало на обучението по Синастрия – 21.01.2021, 17:30 часа.

Редовните занятия ще се провеждат в събота и неделя.

Хорариум – 16 часа.

Такса за участие – 160 лв.

Телефон за информация и записване – 0884 00 98 58.