51vasBk1seL._AC_SX466_

АСТРО ЦЕНТЪР „АГЛАЯ“

организира онлайн семинар

ЕДИНАДЕСЕТИ ДОМ – ДОМЪТ НА ДОБРИЯ ГЕНИЙ

3.01.2021, 10:00 часа

Единадесети дом на хороскопа заслужава особено внимание от изучаващите астрология. Във фокуса на този дом са събрани нашите планове, проекти, той държи визията за бъдещето ни. 11 дом се ползва с добра репутация сред останалите домове и се свързва с добрите възможности за осъществяване на нашите надежди и мечти.

Настоящият семинар ще обхване всички значения на този дом, ще даде интерпретация на населяващите го и управляващите го планети.

Семинарът е подходящ за онези, които са запознати със значението на знаците, планетите и домовете в астрологията. Позволява да се надградят знанията за този дом и прави възможно тълкуванието му според еволюционното ниво на проработка на дома.

Акценти от темата

-         Основни значения и статут на 11 дом;

-         11 дом като производен дом в хороскопа;

-         Нива на проработка на 11 дом;

-         Знаци и стихии на върха на 11 дом;

-         Планетите, обитаващи пространството на 11 дом;

-         11 дом в консултирането – в елективна и в хорарна карта;

-         Разглеждане на тематични карти.

Начало на семинара – 3.01.2021, от 10:00 – до 13:00 часа.

Такса за участие – 40 лв.

Телефон за информация и записване – 0884 00 98 58.