Picture1454

НОВИЯТ ЦИКЪЛ НА ЮПИТЕР И САТУРН –ДОСТОЕН ФИНАЛ НА 2020

21.12.2020, 20:21 часа, 0029‘ Водолей

 

Съединението на Юпитер и Сатурн – най-големият Коледен подарък за 2020!

Съединението Юпитер/Сатурн, известно като Голямото или Великото съединение, е най-значимото в прогнозирането на човешката еволюция и това е свързано с тези времена, когато Юпитер и Сатурн са били последните планети в Слънчевата система и в силата си да формулират хода на историята. Преди откритието на трите висши сили – Уран, Нептун и Плутон тези две планети са ги наричали „великите хронократори“.

И сега Юпитер и Сатурн продължават да играят ключова роля и да диктуват ритъма на социално-икономическите промени в обществото чрез своя цикъл и основните му фази. Техният цикъл може да се разглежда в качеството си на основополагащ за развитието на човека и човечеството.

Aquarius Tattoos Designs | Aquarius tattoo, Zodiac tattoos, Tattoos for guys

Новата епоха, чийто полъх все по-силно се усеща, я наричат епохата на Водолея, но това е само подготвителната, уводната част, увертюрата към големия спектакъл, тъй като според точката на пролетното равноденствие, ние сме все още в края на епохата на Рибите. Но преход не се прави в един ден, нито в една година, още повече когато говорим за тези големи епохи в астрологията с продължителност от 2160 години. Епохата на Рибите започна с идването на Христос, поставил началото на новото летоброене. Някъде до 2150-та година ние се движим на границата на две епохи. Така че окончателното и категорично начало на епохата на Водолея ще е след около 130 – 140 години. Но именно през тези предстоящи години ще се осъществяват значимите преобразования, които няма как да се случат за един миг. Едно столетие е прекалено кратък интервал, за да бъдат извършени толкова много и толкова сложни процеси с човечеството. И ето че, Юпитер и Сатурн с настоящото съединение от 21.12.2020 задават вибрациите на новата епоха именно от знака на Водолея. Затова те тук могат да бъдат определени като евангелисти (предвестници) на ерата на Водолея.

От 2021 година всичко в света ще тръгне с голяма скорост и по друг начин. Още в началото на Водолейския преход символите на Водолея, планетите Уран и Сатурн, ще влязат в квадратура, която ще се образува три пъти до края на 2021. През февруари в 7014‘ на Фиксираните Телец и Водолей, през юни – в 13007‘ и през декември – в 11006‘ на Фиксираните Телец/Водолей. Така че за емблема на 2021 може да се вземе квадратурата на Уран в Телец със Сатурн във Водолей. Каква ирония на съдбата – влизаме във Водолейското начало и веднага Сатурн и Уран кръстосват шпаги. Ще се разбиват стари структури и ще се налагат нови, по-революционни и модерни.

През октомври 2022 отново двете планети ще генерират квадратурата и тя ще се изравни по градуси, макар и не по минути. А през март на 2023 година Водолейският устрем ще бъде силно подновен с новата приливна вълна от влизането на Плутон във Водолея.

Aquarius Zodiac Goddess Art Print / A4 image 0

Предизвикателството на квадратурата Сатурн/Уран, явяваща се един от основните инструменти на Водолейското съединение на Юпитер и Сатурн, ще се изразява в това, че ще бъдат използвани противоречията в периода на прехода за извоюване на повече свободи, възможности и освобождаване от зависимости.

Може да се представи и така, че квадратурата на Водолейските символи Уран и Сатурн през 2021 и 2022 ще разчиства пътя за новите революционни тенденции, които ще прокара Плутон, установявайки се трайно в знака Водолей за периода 2023 – 2043 година.

От Декември 2020 знакът Водолей излиза на много мода за дълъг период от време и започва да диктува основните тенденции в социалния, икономическия и културния живот на човечеството. Преходът към епохата на Водолея започва със съединението Юпитер/Сатурн във Водолей, преминава през четирикратната квадратура Уран/Сатурн и продължава с влизането на Плутон във Водолей. Тези основни индикатори на прехода от ерата на Рибите към ерата на Водолея поетапно ще оформят нов светоглед и ще изграждат нова култура.

Пред прага сме на ерата на уникалните изобретения. Водолейската енергия с времето ще се засилва и ще формира силна емоционална потребност от взаимодействие и обединение. Ще станем свидетели на интензивно развитие на груповото съзнание и мащабно разгръщане на груповата солидарност. Идеите на Водолея за братство и сътрудничество ще подсилват демократичните влияния, ще увеличават жаждата за реформи и ще се върви към отказ от йерархическо управление, сваляне на диктатурите и тоталитарните режими и създаване на нови държавни организации.

В преддверието на епохата на Водолея се заражда нов цикъл на самопознание на човечеството като част на единното космическо братство, за което засега има само частични и съмнителни сведения, а повечето достоверна информация се задържа засекретена. Човешкото съзнание в зората на ерата на Водолея се подготвя за излизане на открит масов контакт с представители на галактически организации и структури. Възможността да се общува с други светове и цивилизации ще бъде част от усвояването на космическото пространство, което е неизбежно явление от Водолейския преход.

Aquarius Icon - Free Download, PNG and Vector

Пред прага на новата година сме изпълнени с надежди за по-добър живот и по-достойно съществуване. Седмица преди зимното Слънцестоене съвсем основателно и в крак с големите промени тук намира място Слънчевото затъмнение от 14 декември 2020. В знака Стрелец Слънчевото затъмнение занулява досега действащи господстващи идеологии и водещи идеолози и работи като част от програмата за формиране на нов мироглед и ново светоусещане. Безсмислено е да се разглежда затъмнението без връзка с новия цикъл на Юпитер и Сатурн. То се явява подготвително стъпало и има звученето на начален акорд на предстоящите дълбоки социални преобразования.

Не е без значение и това, че съединението Юпитер/Сатурн се случва в първи градус на Водолея, който символизира зората на Водолейската епоха. Не е без значение и фактът, че цикълът Юпитер/Сатурн се случва в деня на зимното Слънцестоене и най-дългата нощ в годината, чийто символизъм сочи излизане от фазата на дълбокия мрак.

Съединението на Юпитер и Сатурн в 0029‘ на знака Водолей е достоен завършек на изпълнената с изпитания 2020 година. След хиляди години еволюция, преминавайки през ерата на Телеца, Овена и Рибите (всяка от които по 2160 години), човечеството навлиза в епоха, представена от Човешки знак – Водолей – символ на триумфа на разума и победата над инстинктите.