eac86c5c6b98765036d47375c2a22ee4

РЕТРОГРАДЕН МАРС 2020

10 септември – 14 ноември

28009‘ – 15014‘ в Овен

Ретроградната фаза на Марс този път ще е сравнително кратка, като се има предвид, че неговият ретро ход варира между 60 и 80 дни на две години веднъж. Втората половина на знака Овен ще е изпитателният полигон за маневрите и военизираните игри на Марс, като заедно с него ще са мобилизирани и вторите половини на знаците Рак, Везни и Козирог.

От гледна точка на закономерните ретро фази на планетите винаги идва един момент, когато трябва да преразгледаме досегашните си опитности и да внесем конструктивни промени. По време на ретро фазите на Марс се извършва преразглеждане на досегашния ни начин на действие, на досегашните методи и средства на работа и достижение на целите. В тези периоди Марс дава индикация с какво борбата и нашите волеви действия и усилия не довеждат до желания резултат. Затова ретро фазата на Марс винаги изисква смяна на стратегията, търсене на нови пътища за осъществяване на намеренията, промяна на някакъв мотивационен елемент, който се явява за нас основен стимул за работа.

С какво са характерни ретро фазите на Марс. Едни от индикациите за неговото присъствие е отслабване на имунната защита и повишен травматизъм. Символизмът на Марс се свързва с кръвта и най-вече с червените кръвни телца, съдържанието на желязо в кръвта, които се явяват едни от първостепенните по важност показатели за добър имунитет. В такива периоди физическото тяло изисква повече грижи и е склонно да показва дефицит на енергия, която се дължи на някакъв недостиг на ценни за организма вещества. Ретро фазата на Марс е свързана с преразход на енергия, която понижава в известна степен жизнените ни сили, затова по-голямата или честа уморяемост са много характерни за ретро периодите на планетата.

Buckle Up for Mars Retrograde in Aries - Astrodienst

Ето защо в периодите на ретро Марс се препоръчва по-щателно прецизиране на разхода на енергия за деня, по-премислени действия и подсигуряване на резервни варианти за престояване, отлагане на дейности, които не са наложителни. Резонно, както при всяка ретро фаза на Марс е препоръчително да не се планират операции, освен по спешност.

В предвид на това, че ретро фазата на Марс в Овен ще е съпроводена с аспекти на напрежение към силовите планети Юпитер, Плутон и Сатурн, ще ни е необходима този път повече дисциплина и повече разумност. В тази конфигурация личните решения и инициативи ще са с ниска ефективност, ако не са съобразени и синхронизирани с колективната воля и с извършващите се преобразования в социалните структури.

Ретро Марс много често се свързва с избор на временно изпълняващи длъжността ръководители. Той има способността на разклаща лидерските позиции и да сменя лидери с временно изпълняващи техните длъжности. Заради напрегнатите аспекти с планетите от Козирога тази вероятност е още по-голяма.

Марс е емблематична планета за предприемачеството и ретро движението му има за цел да внесе своите корективи в бизнес сферата. Предвид на това, че кризата така или иначе е вече в разгара си, ретро Марс в тази ситуация може да е много полезен в качеството си на съживяващ, възстановяващ руините. Ретроградният Марс има способността да съживи и възстанови, ако в този процес се внесат известни изменения. В подкрепа на възстановителните му действия ще се яви обстоятелството, че Юпитер, Сатурн и Плутон ще възвърнат директното си движение в първия месец от ретро фазата на Марс. В особено тежки положения на състоянието на даден бизнес, когато вече са изпробвани всички средства за неговата успешност, ретро Марс може да сложи финалната нота във финалния акорд. Но положителното действие на ретро Марс може да бъде усетено именно по време на криза, когато той се заема да възстанови щетите и разрушенията. Може да се каже, че извън времена на криза ретро Марс не може да бъде толкова ефективен.

Затова предстоящите два месеца са подходящи за набелязване на мерки и стратегии по възстановяване на бизнеса и неговото възраждане от пепелта. За основополагане на съвсем нов бизнес ретро Марс не подхожда. Той е ползотворен само за дейности, които вече са упражнявани и могат да понесат някакви корекции.

Ако сте си наумили да си купувате кола по време на ретро фазата на Марс в Овен, това ще ви остане като лош спомен.