Custom Astrology Birth Chart Black and Gold Simple design

Астро център „Аглая“

организира онлайн семинар

ПРОГРЕСИИТЕ – ЕДИН УНИКАЛЕН ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО

4, 5 и 6 август 2020, 17:30 часа

Прогресиите винаги се нареждат сред основните прогностичи методи в астрологията. Владеенето на тази техника позволява синхронизиране с индивидуалните ритми, обусловени от измененията в прогресивното движение на планетите в хороскопа.

Настоящият семинар дава подробна информация за същността на този метод, идващ от древността и широко използван в настоящето. Знанията имат широко приложение в практиката, както по работа със собствената рождена карта, така и в професионалното прогнозиране.

Основни теми:

  • Ролята и мястото на Прогресиите в предсказателната астрология.
  • Връзка на Прогресиите с другите предсказатели техники.
  • Движението на Прогресивната Луна през знаци и домове.
  • Ингресиите на планетите в Прогресиите.
  • Ингресията на осите в Прогресиите.
  • Действието на аспектите и ролята им в определяне на времето на събитията.
  • Разглеждане на тематични карти.

Занятията на семинара ще се проведат в три дни по два астрономически часа. Времетраене – общо 6 часа

Такса за участие 60 лв.

Телефон за информация и записване – 0884 00 98 58.