the-12th-house

АСТРО ЦЕНТЪР „АГЛАЯ“

организира онлайн лекция на тема

ДВАНАДЕСЕТИ ДОМ – КАКВО НЕ ЗНАЕМ ЗА СЕБЕ СИ И КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ СКРИТИТЕ РЕСУРСИ НА ХОРОСКОПА

10.04.2020, 18:00 часа

  • Символизмът на 12 дом – ключ към скритите кодове на еволюционната програма на човека.
  • Значения назнаците, разположени на върха на 12 дом и на планетите в 12 дом.
  • Как да се издигне енергията на планетите в 12 дом – специфика на методиката на четене на планетите в 12 дом и тяхното отработване.
  • Нива на проработка на 12 дом.

Best Western Astrology Apps - Android Apps

Начало на занятието 18:00 часа на 10 април 2020.

Времетраене – 1 час и 30 минути.

Такса за участие – 20 лв.

Телефон за информация и записване – 0884 00 98 58

Банова сметка:

Инвестбанк АСТРО ЦЕНТЪР „АГЛАЯ“ ЕООД

BG88IORT80481087364900 BIC: IORTBGSF