astrology-concept-planets-hand-drawn-universe-planetary-system-zodiac-constellations-line-art-vintage-vector-astrology-123650181

СЛАБИТЕ ЛИЧНИ ПЛАНЕТИ В НАТАЛНАТА КАРТА

Онлайн семинар на 28 и 29 март 2020

10:00 часа

Четенето на Наталната карта неминуемо преминава през интерпретация на есенциално слабите лични планети – планетите в изгнание и падение. И неизменно възниква въпросът какво да правим с тях, как да компенсираме тяхната слабост, наистина ли те са слаби.

Това онлайн занятие ще позволи да се вгледаме по-отблизо в проблемите на слабите планети и да си изясним механизмите на тяхната проработка.

Акценти от темата:

  • В какво се изразява есенциалната слабост на личните планети – Слънце, Луна Меркурий, Венера, Марс.
  • Действието на слабите планети на външен и на вътрешен план.
  • Степени на проявление на слабата планета.
  • Слабите планети, разгледани в светлината на кармата.
  • Сценарии за разгръщане на потенциала на слабата планета във времето.
  • Слабите планети в Прогресивната карта.
  • Разглеждане на примерни карти.

Занятия – от 10:00 до 12:00 часа на 28 и 29 март 2020.

Такса семинар – 50 лв.

Банкова сметка:

Инвестбанк АСТРО ЦЕНТЪР „АГЛАЯ“

BG88IORT80481087364900 BIC: IORTBGSF

Телефон за информация и записване – 0884 00 98 58.