maxresdefault

СЕДМИЦА НА СТАЦИОНАРЕН УРАН

Уран е на точната нула по отношение на скоростта си – неподвижен, спрял на място, за да извърши маневрата по смяната на посоката на движение. Почти 10 дни Уран не помръдва от 2039‘ на Телеца, като той възобновява директното си движение на 11 януари 2020. Неговата активност в тези дни се свежда до увеличаване вътрешното напрежение, нагнетяване на нерешени проблеми на вътрешната свобода, външно изразяващи се в различен род финансов дефицит, който не позволява да се реализират плановете и да се достигне желаното.

969-9693037_galleryneed-moons-ring-planet-uranus-interesting-png-uranus

Обръщането на Уран на територията на Телеца е свързано с изменения на ценностите, особено тези, които касаят финансовите отношения с хората. Това се обуславя от взаимната рецепция на Венера във Водолей и Уран в Телец, които всичко ще сведат до независимост в партнирането и необвързване с общ бюджет. Венера във Водолей до голяма степен ще подпомогне прехода и намирайки се в царството на Уран, ще му предостави възможности за откриване на нови, стимулиращи и нестандартни източници за постигане на финансова стабилност, както и начини за освобождаване от финансови обвързаности.

Резултат с изображение за uranus art transparent

Разбира се, обръщането на Уран този път не може да бъде извадено от контекста на съдбоносния цикъл на Плутон и Сатурн на 12 януари и на Лунното затъмнение от 10 януари, затова той ще част от генерирането на новите програми, обикновено действайки на принципа „Свърши ми търпението!“ или „ Чашата преля!“. Принципно, нито една революция и най=вече тази в човешкото съзнание, не може да се случи без участието на Уран.

Освобождение – това е ключовата дума на обръщането на Уран и поемането му в директно направление. Докато Уран прави своите стоянки в Телеца, ние ще се освобождаваме от ограниченията на материалния свят, които към този момент най-добре е да приемем като стимули за усъвършенстване.

Свързано изображение

С обръщането на Уран в небето няма да има нито една ретроградна планета до 17 февруари. Неговото обръщане ще свали доста ограничения, които през последните няколко месеца са ни възпирали.

Това е една от стоянките на Уран, когато може да се отключи рядък талант, да се получи прозрение и озарение свише. Ако до момента не сте открили своята уникалност, възползвайте се от тези дни.

Най-силно на Урановото обръщане ще реагират хората с планети във 2, 3 и 4-ти градус на Фиксираните и Земните знаци. Това е подходящ момент да се фокусирате върху своята уникалност, да откриете специфичното и неповторимото в себе си и на тази основа да повишите самооценката си.