СП

СЪЕДИНЕНИЕТО САТУРН – ПЛУТОН 2020

И ВЪЗВЕСТЯВАНЕТО НА НОВИЯ ЗАКОН

Предстои един от най-редките цикли, предизвикващ най-мащабните изменения за живота на земята. Той се случва веднъж на 32 до 37 години, според скоростта на движение на Плутон (през различните знаци тя е различна). Двете планети се движат известно време заедно, но същинското им съединение е на 12 януари 2020, в 22047‘ на Козирога.

Сатурн и Плутон, създателите на Конституцията за жителите на Земята – последната от видимите и последната от невидимите планети, въдворяващи основния закон на земята – едната във видимия свят, другата в невидимия. Всяка регламентираща някакъв предел, граница. И двете планети са силно ангажирани с въпросите на кармата, като всяка от висотата на своя престол отсъжда и се разпорежда със съдбата: Сатурн това е присъдата, Плутон – Страшният съд. Тяхната среща е бележеща началото на новия цикъл за възвестяването на новия закон, на новия порядък, на новото преразпределяне на силите.

             Резултат с изображение за PLUTO SYMBOL TRANSPARENT     Свързано изображение

В комбинация двете планети действат безапелативно, неотложно, неизбежно. Активират свръх амбиция, свръх контрол, суровост и издръжливост.

Генералният план, режисиран от техния пореден цикъл, се свързва с разрушение на досега действащи структури, тотално ликвидиране на отживели времето си социални програми, разрушение на ограничаващи системи. Съдбовната им срещата предизвиква криза във властта и крах на диктатурите и бележи началото на зараждане на нова икономическа и политическа стратегия.

Какво в действителност се случва около датата на съединението на двете велики сили – Сатурн и Плутон. Този път реално това са 6 цикъла в едно, които ще се възпроизведат в рамките на два-три дни, някои от които ще са едновременни: Сатурн/Плутон, Слънце/Сатурн, Слънце/Плутон, Слънце/Меркурий, Меркурий/Сатурн, Меркурий/Плутон. Всъщност, пет спомагателни (ежегодни) подкрепят основния Сатурн/Плутонов цикъл. Де факто, в небето едновременно изгарят три планети – Сатурн, Плутон и Меркурий, които сменят фаза. И не е само това – още една съдбовна индикация съпътства планетарното шествие: Лунното затъмнение от 10 януари 2020, в 20000‘ на Рака (21:20 часа). И за разкош – обръщането на Уран в директно направление на 11 януари 2020, влизащ в ролята на още един главен катализатор на промените. Напрежението в дните около началото на цикъла на Сатурн и Плутон ще ескалира под въздействието на стационарния Уран, който има способността да засилва контрастите и да повишава нетърпимостта.

ghrhsrhWRIGC57

На звездното небе се разиграва един наистина грандиозен спектакъл, който ще промени из основи и представите ни за света, ще внесе нови директиви за действие и ще установи в последствие порядък от нов тип в микро и макро икономическите и политически структури. Поради това, че съединението се случва в Кардинален знак и най-вече заради това, че двете планети са на най-висока скорост, задаващите се промени ще бъдат интензивни и бързо реализиращи се в сравнение със скоростта на установяване на промените от другите им цикли.

Това са дни, модифициращи съзнанието. На невидимия фронт се осъществява подмяна на генетични кодове и реконструкция на базовата платформа за устройството на света.

Тези, които ще реагират на това съединение, са преди всичко хората, носители на мажорни аспекти в наталните си карти и най-вече носителите на Сатурново-Плутонови съвпади, опозиции и квадратури, свързани с лична планета. Това са хората, които са оперативните работници, осъществяващи генералния план на цикъла Сатурн – Плутон, тъй като те са продукт на този мащабен и значим цикъл. Те са призваните да установят новия порядък – в материален план, на духовно ниво, тоест, навсякъде във видимото и невидимото пространство.

Осезателно ще бъде усетено съединението и от родените с Асцендент Скорпион и Козирог и особено от тези с Асцендент Скорпион и МС в Козирог.

Другият тип хора, които ще реагират на това съединение, са тези, които имат лична планета или важна точка (Асц, МС, Възли) в наталната карта, аспектирана от градуса на новия цикъл (22047‘ на Козирога).

Съпровождащите събития от лично естество ще бъдат различни. В някои случаи ще се даде възможност за ликвидиране на много стара карма и изплащане на много стари дългове. За някои това ще бъде излизане от матрицата, за други – срутване на досегашните представи за устойчивост и стабилност (с каквото и да са свързани те).

saturn-pluto-cycle

Периодът около началото на цикъла Сатурн/Плутон започва още с последната десетдневка на декември 2019 със затъмнението от 26 декември и продължава до средата на януари. Това е време, когато на планетарния пулт за управление на световните събития и решаване на съдбата на човечеството се натискат най-главните бутони, променящи кардинално устройството на света. Дните са подходящи за дълбочинно изчистване и освобождаване от стари модели на поведение, навици, които във времето са се доказали като пагубни. Това време може да бъде използвано за всякакви енергийни прочиствания, процедури и ритуали за изчистване на съзнанието и тялото, приключване на стари сметки, отдаване на дългове.

Коридорът на затъмненията (20 декември, 20 януари) този път е особено натоварен от съпътстващите го цикли и не апелира към инициативи и реконструкции. Те могат да бъдат предприемани, след като новите програми бъдат стартирани и хирургическата намеса на висшите сили приключи. Както се казва, не влизайте в операционната, докато трае операцията.

2020 година започва с чисто новия цикъл на Сатурн и Плутон и ще завърши с един друг важен цикъл, този на Сатурн и Юпитер. Запомняща се година, година на съществени преобразования. Бъдете в крак с реформите.