44706_660_370.jpg.pagespeed.ce_.4OvnAacNe1

ПАСАЖЪТ НА МЕРКУРИЙ –

ИЗГАРЯНЕТО НА МЕРКУРИЙ В СКОРПИОН

11.11.2019, 17:21 часа, 18056‘ Скорпион

Този път изгарянето на Меркурий има особена стойност и значение – не е като регулярното му изгаряне от Слънцето, което се случва на всеки 3 месеца от годината. Този път е различно и спада в категорията редки астрономически и астрологически събития. Явлението е известно като Пасажът на Меркурий. Последният е бил през май 2016, а следващият ще е през ноември 2032 година.

Тъй като това е съединение на планета със Слънцето, аналогия може да се направи с обикновените новолуния и с тези, при които заради точното съвпадане на дисковете на Светилата, наблюдаваме затъмнение. При затъмненията се спускат едни по-генерални програми за човечеството и те стоят в основата на едни по-големи цикли.

Така е с това съединение на ретроградния Меркурий със Слънцето, което поради своята точност, може да се наблюдава изключително рядко и изобщо може да се наблюдава! Реално – планета върху планета.

Какъв е астрологическият символизъм на това явление? Първо, нека да отбележим, че този път изгарянето на Меркурий става в зоната на Скорпиона, което от само себе си говори за тотално ликвидиране на някакви досегашни Меркуриеви програми (индивидуално по домовете, управлявани от Меркурий). В мундаден план се случва подмяна на мисловни модели и досегашни форми на общуване, унищожение на фиксации и обсебващи идеи, прекъсване връвта на манипулативното вербално обработване на съзнанието.

Резултат с изображение за mercury retrograde symbol transparent

Изгарянето на Меркурий в Скорпион като рядко астрологическо събитие ще даде отзвук в типичните на Меркурий свери на управление – медицина, здравеопазване, основно образование, търговия и далекосъобщения. Икономическият статус на тези Меркуриеви отрасли ще бъде по Скорпионски ревизиран, за да се осъществи освобождаване от остарели схеми на работа, неефективни и нерентабилни за икономиката модели и да се отвори пространство за навлизане на радикално нови такива.

На индивидуален план изгарянето на Меркурий в Скорпион ще провокира подмяна на досегашни навици, поразяващи със своята ежедневна употреба здравето, контактите, деловите връзки. Това е уникална и рядка възможност случващите се обстоятелства около вас да ви накарат да мислите за себе си по нов начин, да прекратите самоизяждащите подозрения и натрапчиви мисли и вместо това да се заемете с модифициране и трансформиране на съзнанието.

Това изгаряне на Меркурий, което носи в себе си генерална програма за обновление, ще позволи да се намери начин да се приключи с отдавнашен проблем, ясно да се видят и осъзнаят неговите причини и да се предприемат нови стратегии. Струва си тези дни да хвърлите в огъня всички онези терзания, които ви задържат в някой от кръговете на ада (царството на Хадес) или ви държат в плен на различни страсти. Това е възможно, поради редкия шанс, които се дава на Меркурий в Скорпион дълбоко да проникне в причинно следствените нива на проявление на проблемите и на съзнателно ниво да види първопричината. Астрономически това е овъгляването на Меркурий, преминаващ през диска на Слънцето, което може да се наблюдава от земния наблюдател. Тук е рядкото съчетание на две неща, които обикновено не се съчетават: изгаряне и видимост – съзнателно наблюдение върху изгарящата виждаща се планета (видимост на проблема, който се набива на очи).

afdegWRIGC27

Знакът Скорпион винаги бележи преходи. Всяка планета, изгаряща на негова територия, предстои да се видоизмени из основи. Не без значение е и планетата Управител на изгарянето – Марс. Той е в съвпад с две от най-успешните звезди, Спика и Арктур, които чрез него могат да подпомогнат процесите на трансформация. Марс във Везни като Управител на съединението Меркурий/Слънце добавя към астрологичния символизъм важен акцент върху човешките отношения, тоест, видоизмененията и смяната на фазата на Меркурий при неговото изгаряне ще рефлектира върху еволюцията на междуличностните отношения.

Резултат с изображение за mercury retrograde symbol transparent