808ea639187acf1a086e8bbcd058fef6

Възможности да посетите или да се включите онлайн по следните теми:

АСПЕКТИТЕ В АСТРОЛОГИЯТА – ЕНЕРГИЙНИТЕ КАНАЛИ НА ХОРОСКОПА

20 и 21 юни, Бургас

 • Характерът на аспекта според силата на планетите, които го изграждат.
 • Взаимодействие на аспектите в конфигурации.
 • Любими аспекти на различните професии.
 • Призванието на родения, отразено в знаци, аспекти и конфигурации.
 • Поглед през призмата на Кармата към природата на аспектите.
 • Транзити към конфигурации от аспекти.

Начало на занятията 20.06.2019 от 18:30 часа. Занятие два дни по два астрономически часа.

Такса семинар – 50 лв.

Телефон за връзка – 0884 00 98 58.

Резултат с изображение за moon aspects astrology

7 ДОМ – ПСИХОЛОГИЯ НА ДЕЛОВИТЕ И БИЗНЕС ОТНОШЕНИЯ

24 и 25 юни 2019 Бургас

7 дом – изкуството да поддържаш добри отношения и да изграждаш успешни контакти, ще е основна тема на тазгодишния Зимен Астро семинар във Варна. Акцентите са свързани преди всичко с проработка на слабите звена на 7 дом – отслабени планети – ретроградни, изгорели, встъпващи в ролята на Управители или наематели на 7 дом. Как да балансираме отношенията в деловия живот, изхождайки от устройството на 7 дом и как да превърнем всяка слабост на дома в изгодна сделка.

Настоящият астрологичен семинар е посветен на въпросите на така важните за социалната реализация делови и бизнес отношения. Нашият живот е неразривно свързан с участието ни в обществени структури, в които ние срещаме своите отразители в лицето на хората, символизирани от 7 дом в рождената карта.

Кои са хората, които привличаме в нашия социален живот според устройството на 7 дом. Как 7 дом взима пряко участие в избора на професия. В какво се състои разликата между брачните и бизнес отношенията според устройството на 7 дом. Тези и други въпроси, касаещи нашата социална активност, ще бъдат обект на внимание на този семинар.

Основни акценти по темата:

 • 7 дом през призмата на бизнес сътрудничеството;
 • Бизнес етиката според знаците и планетите, населяващи 7 дом;
 • Проблематика на 7 дом в деловите отношения;
 • Компенсаторни механизми за проработка на 7 дом;
 • Какво е да си съпруга на милионер.

Начало на занятията – 24 юни 2019 от 18:30 часа. Продължителност на занятията – два дни по два астрономически часа.

Такса семинар – 50 лв.

Телефон за информация: 0884 00 98 58.