ТРАНЗИТИТЕ

АСТРО ЦЕНТЪР „АГЛАЯ“

организира

ТРАНЗИТИ – ИНТЕНЗИВЕН ОНЛАЙН СЕМИНАР

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА

-         Транзитите като основополагащ метод в прогностичната астрология.

-         Същност и особености на метода. Сработване на транзита.

-         Нива на проявление на транзита.

-         Действие на транзитите според стихиите и кръстовете.

-         Най-важните транзити към наталната карта.

-         Транзитите на личните, социалните и висшите планети.

-         Транзити към натални планети и към конфигурации в радикса.

-         Транзити към върхове на домове.

-         Транзитите в синастрията.

-         Разглеждане на примерни карти.


Интензивното обучение по овладяване на техниката на транзитите ще се проведе в 4 поредни дни по 2 астрономически часа по следната схема:

Резултат с изображение за planets astrology transparent

9 юни от 11:30 до 13:30 часа;

10 юни от 18:30 до 20:30 часа;

11 юни от 18:30 до 20:30 часа;

12 юни от 18:30 до 20:30 часа.

 

Овладяването на метода на транзитите позволява да се правят краткосрочни и дългосрочни прогнози, да се определя най-вероятният момент за реализация на дадено събитие във времето. Владеенето на метода дава възможност за синхронизиране на личните намерения с циклите на планетите и мъдростта на небето и прави възможна реализацията на плановете по-ефективна. Придобитите знания допринасят за по-осъзнат избор.

 

Такса семинар – 100 лв.

Телефон за информация и записване: 0884 00 98 58.

Банкова сметка:

Инвестбанк, BG88IORT80481087364900, BIC: IORTBGSF, Астро Център „Аглая“ ЕООД