Uranus-opposition-blue-planet-in-the-night-sky-868602На 23 октомври 2018, с влизането на Слънцето в Скорпион, се сключва първата опозиция на Слънцето с Уран по оста Телец – Скорпион. През последните години тази опозиция опъваше въжето в знаците Овен – Везни. Седем есени подред, до 2025 година, Слънцето ще се противопоставя на Уран по енергетичната ос от Зодиака, в знаците със статут на финансови полюси на Зодиакалния кръг.

Двете небесни тела, Слънцето и Уран, са противопоставени още от знаците на своето управление Лъв и Водолей. Тяхната роля в двуполюсния модел от естественото им разположение в Зодиака е да балансират индивидуалното и колективното начало, да бъдат регулатори на човешкия прогрес. Това, което обединява и двете планети е тяхното безгрижие, нежелание да се обременяват, тяхната освободеност и независимост. Нито Слънцето, нито Уран обичат някой да ги управлява, всеки си има своята волна програма и в достатъчна степен се откроява с блясък и оригиналност сред останалите.

Резултат с изображение за sun symbol astrology transparentРезултат с изображение за uranus symbols blue transparent

По линията на знаците Телец – Скорпион двете независими планети ще работят най-вече за финансова независимост, а тяхното противопоставяне ще сваля под различна форма финансовите окови било то от съпружество, било то от делови връзки и бизнес отношения. Но опозицията на тези две планети, особено в знаците Телец – Скорпион, има тази специфика, че за кратко време може да освободи огромен заряд от енергия, предизвикващ енергиен срив след това. В знаците на силните желания Телец и Скорпион Слънцето и Уран ще са завладени от стремежа си към рискови операции с цел бързо натрупване на финансови средства и ще се впуснат в доста финансови авантюри, където мисълта за светкавично забогатяване или скорострелно погасяване на дългове ще замъглява разума и ще изпарява здравия смисъл за нещата.

Uran1Напрегнатият аспект между двете планети се явява ключов момент от техния едногодишен цикъл, който вече започва със съвпада им в Телец и кулминира с опозицията в Телец – Скорпион. Така че енергията, която ще се освобождава от противопоставянето на двете сили, ще тласка основно духа към самостоятелно задоволяване на материалните потребности. Затова в тази сфера ще има много експерименти и опити за откриване на оригинални финансови източници и използване по нов начин на наличните ресурси. По тази ос ще започне да се осъществява интензивно един нов обмен на материални и духовни ценности, ще се развива идеята за живот чрез бартер и без портфейл.

Астрологичните препоръки за предстоящите 7 есенни опозиции на Слънцето и Уран са минимум банкови вложения по това време от годината, избягване на дългосрочни кредити и покупки на лизинг. Просто в този период банките се заобикалят отдалеч. Все пак да не забравяме, че тази опозиция е следвана от бум от изненади, коя от коя по-шокираща и по-травмираща. И по-внимателно с новите електронни валути – Слънцето и Уран не са добри гаранти.

Дните на точната опозиция на Слънцето с Уран в знаците Телец – Скорпион:

23 октомври 2018 г.

28 октомври 2019 г.

31 октомври 2020 г.

05 ноември 2021 г.

09 ноември 2022 г.

13 ноември 2023 г.

17 ноември 2024 г.

21 ноември 2025 г.