ТРЕНИНГИ

АСТРО ЦЕНТЪР „АГЛАЯ“

организира

ТРЕНИНГИ ПО АСТРОЛОГИЯ

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНЯТИЯ ЗА ЛЯТОТО

25.06.2018, 18:00 часа – КАЧЕСТВЕНА РЕКТИФИКАЦИЯ НА ХОРОСКОПА

Занятията по ректификация ще се провеждат в 3 поредни дни по 2 часа в офиса на Астро Център „Аглая“ – гр. Бургас, ул.“Фердинадова“ 43, ет.2.

Такса за участие – 50 лв.

18.07.2018, 18:00 часа – ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АГРЕСИЯ, ДЕПРЕСИЯ И ЗАВИСИМОСТИ В ХОРОСКОПА.

Такса за участие – 20 лв.

25.07.2018, 18:00 часа – ИНДИКАЦИИ ЗА ТАЛАНТИ В ИЗКУСТВАТА.

Такса за участие – 20 лв.

Информация и записвания на телефон: 0884 00 98 58.