ХОРАРНА

 

АСТРО ЦЕНТЪР „АГЛАЯ“

организира

ОНЛАЙН ЗАНЯТИЕ

ХОРАРНА ПРАКТИКА – ВРЪЗКА НА ХОРАРНИЯ ВЪПРОС

С НАТАЛНАТА КАРТА

3 юни 2018, 18:00 часа

 Ð ÐµÐ·ÑƒÐ»Ñ‚ат с изображение за zodiac signs transparent

Хорарната практика цели подпомагане на разшифроването на хорарната карта чрез откриване на връзки с наталната карта на питащия. На занятието ще се разглеждат и обсъждат хорарни казуси, ще се търсят решения за проблем по зададен въпрос.

Участниците могат да споделят собствен опит и впечатления.

Занятието е подходящо за тези, които са запознати с основите на Хорарната астрология и искат да усъвършенстват тази техника.

Времетраене: 1 час и 30 минути.

Такса: 20 лв.

Телефон за информация и записване: 0884 00 98 58.

Свързано изображение