18f445d619a6271f6c849b4d0df1a8f4

ЛУНА БЕЗ КУРС ЗА ДЕКЕМВРИ 2017

01.12 – ……………………………………

02.12 – от 03:53 до 23:20 часа; последен аспект преди 03:52 часа тригон Плутон;

03.12 – …………………………………..

04.12 – от 21:13 до 22:36 часа; последен аспект преди 21:13 часа опозиция R Меркурий;

05.12 – …………………………………..

06.12 – от 19:55 до 22:37 часа; последен аспект преди 19:55 часа квадрат Марс;

07.12 – …………………………………..

08.12 – …………………………………..

09.12 – от 00:40 до 01:08 часа; последен аспект преди 00:40 секстил Марс;

10.12 – …………………………………..

11.12 – от 05:03 до 07:00 часа; последен аспект преди 05:03 часа квадрат Сатурн;

12.12 – …………………………………..

13.12 – от 14:27 до 15:58 часа; последен аспект преди 14:27 часа секстил Сатурн;

14.12 – ………………………………….

15.12 – от 03:41 до 23:59 часа; последен аспект преди 03:41 часа секстил Плутон;

16.12 – от 00:00 до 03:06 часа;

17.12 – ……………………………………

18.12 – от 15:10 до 15:33 часа; последен аспект преди 15:10 часа съвпад Сатурн;

19.12 – ………………………………….

20.12 – от 17:37 до 23:59 часа;  последен аспект преди 17:37 часа квадрат Уран;

21.12 – от 00:00 до 04:29 часа;

22.12 – …………………………………..

23.12 – от 12:12 до 16:41 часа; последен аспект преди 12:12 часа секстил Венера;

24.12 – …………………………………..

25.12 – от 04:48 до 23:59 часа; последен аспект преди 04:48 часа секстил Плутон;

26.12 – от 00:00 до 02:26 часа;

27.12 – от 22:56 до 23:59 часа; последен аспект преди 22:56 часа съвпад Уран;

28.12 – от 00:00 до 08:23 часа;

29.12 – от 16:00 до 23:59 часа; последен аспект преди 16:00 часа тригон Плутон;

30.12 – от 00:00 до 10:30 часа;

31.12 – …………………………………..