Mo7msKVUiQ4

ЛУНА БЕЗ КУРС ЗА НОЕМВРИ 2017

01.11 – от 00:00 до 08.42 часа;

02.11 – …………………………………..

03.11 – от 05:02 до 11:44 часа; последен аспект преди 05:02 съвпад R Уран;

04.11 – ……………………………………

05.11 – от 11:28 до 12:25 часа; последен аспект преди 11:28 часа опозиция Меркурий;

06.11 – …………………………………….

07.11 – от 12:39 до 12:44 часа; последен аспект преди 12:39 часа тригон Венера;

08.11 – ……………………………………

09.11 – от 07:15 до 14:28 часа; последен аспект преди 07:15 часа квадрат R Уран;

10.11 – …………………………………..

11.11 – от 10:56 до 18:41 часа; последен аспект преди 10:56 часа тригон Сатурн, тригон R Уран;

12.11 – …………………………………..

13.11 – от 17:45 до 23:59 часа; последен аспект преди 17:45 часа квадрат Сатурн;

14.11 – от 00:00 до 01:26 часа;

15.11 – …………………………………..

16.11 – от 02:50 до 10:18 часа; последен аспект преди 02:50 часа секстил Сатурн;

17.11 – …………………………………..

18.11 – от 13:42 до 20:58 часа; последен аспект преди 13:42 часа съвпад Слънце;

19.11 – ………………………………….

20.11 – ………………………………….

21.11 – от 02:26 до 09:13 часа; последен аспект преди 02:26 часа съвпад Сатурн;

22.11 – ………………………………….

23.11 – от 12:33 до 22:13 часа; последен аспект преди 12:33 часа квадрат R Уран;

24.11 – ………………………………….

25.11 – ………………………………….

26.11 – от 04:37 до 10:03 часа; последен аспект преди 04:37 часа секстил Сатурн;

27.11 – ………………………………….

28.11 – от 14:08 до 18:30 часа; последен аспект преди 14:08 часа квадрат Меркурий;

29.11 – …………………………………..

30.11 – от 20:37 до 22:38 часа; последен аспект преди 20:37 часа тригон Меркурий.