ЛИБРАЦелувката на Слънцето и Луната в 27-мия градус на Везните днес, в 22:11 часа, ще зададе ход на новата програма, която ни спускат небесата за следващите 2 седмици. Едно особено, във висока степен нетрадиционно и непредвидимо ново начало в отношенията може да се постави в следващите 15 дни. Уран е запазената марка на Новолунието в знака на партньорските отношения и разбирателството, който в много точен аспект (4 дъгови минути) опозиционира точката на сливането на Слънцето и Луната. Уран обича опозициите – обича да е в опозиция на традиционните модели, да се противопоставя на стандартните дуети и конвенционалните връзки. И какво ли ще е това ново начало на опозиция на Уран в Овен?! Вероятно при необичайни обстоятелства, около ситуации на повишен стрес и възбуда. Или пък ново начало след разрив – любимото увлечение на Уран в сферата на партньорствата. За да се свържеш с някого, раздели се с някого другиго – звучи конфигурацията на Светилата с Уран, планетата на разводите, раделите, но и на свободата и независимостта.

Друг прочит на Новолунието във Везни с емблемата на Уран е: Ако искаме да сме заедно, трябва да си дадем достатъчно свобода и доверие. Индивидуалният елемент, представен от Урна с Овена е много силно застъпен в това Новолуние и на фона на сливането на Слънцето и Луната в знака на общите интереси Везни звучи като: Можем да сме заедно в съюз, ако съумеем да съхраним индивидуалното в себе си, ако останем личности и не прекрачваме допустимия праг на личната си територия. Компромис срещу самоутвърждаване – това съвсем не е лесна задача.

hqdefaultУстановяването на брачни и делови съюзи и контракти ще изисква допълнителни мерки за сигурност, гарантиращи свободата на себеизразяване и неприкосновеността на личното пространство. Подписът – в електронна форма. Уран обича модерното скрепване на съюзите. Всичко общоприето и познато за него е шаблон и скука. Можем да си кажем ДА и по скайп, в онлайн връзка, където образът на любимото същество или на бизнес партньора е на голяма плазма на стената.

Не търсете обичайни завръзки и традиционни предложения за женитба по време на Урановото Новолуние във Везни. Дръжте в съзнанието си идеята, че за да обичаш, трябва да освободиш.