Full-Moon-with-Cranes-Flyin

 

Елективната астрология е астрология на избора. Това е дял от астрологията, който е с голямо практическо приложение както за разрешаването на ежедневните задачи, така и при взимането на генерални решения в живота. Човек е изправен пред избор ежедневно. Животът му е поредица от избори – коя риза да облече днес, какво да е обедното му меню, да приеме ли поканата за среща, каква марка кола да си купи, да стартира ли нов бизнес и кога.
Една от най-показателните стрелки на елективния часовник е Луната – нейната позиция по знак, по аспекти, фаза и скорост. Дори пред нас да не стоят важни за разрешаване задачи, добре е да си изградим навика да наблюдаваме действието на Луната в нашите по-малки и по-чести избори – те са чудесен инструмент за тренинг и упражнение за моментите, когато ще се наложи да се изправим пред великите избори в живота си.
Луната е много съществена в елективната работа, доколкото тя показва как ще протече събитието. Нейният статус трябва щателно да се изследва при избора на ден и час за събитие. Силата или слабостта на Луната, добрите или напрегнатите и аспекти с другите планети определят леко или трудно ще успеем да осъществим замисленото.
На първо място трябва да споменем безаспектната и позиция, известна като Луна без курс. Няма да има резултатност нашето начинание, ако го започнем на такава Луна, независимо колко съществено е събитието. Или покупката няма да ни влезе в употреба, или срещата няма да се осъществи, а ако все пак се състои, едва ли ще сме удовлетворени от взаимодействието – ще останем с усещането, че сме си пропилели времето. Нулевият резултат на предприети начинания на Луна без курс е много вероятен, освен ако на този аспект не искате да отбиете номера и да симулирате някаква активност.
Когато, обаче, избегнем тези периоди без курс, Луната ще ни предостави своята мрежа от аспекти, в които е необходимо да се ориентираме. Трудните аспекти на Луната ще препятстват лекотата в постигането на желания резултат. Разбира се, тук напълно ще изключим разпадащите се аспекти на Луната – по тях каквото се е случило, случило се е. От значение са само апликиращите и аспекти – тези, които ще се случат до излизането и от знака, в който е разположена.
Във всички случаи за добрия избор трябва да търсим добрите аспекти на Луната – тя да е подкрепена от Слънцето, Венера, Юпитер. Особено затрудняващи осъществяването на плановете са напрегнатите и аспекти със Сатурн. На такава Луна или се стопира вашата инициатива, или се появяват непреодолими пречки.
Ако сте се уверили, че Луната не отива към квадрат, съвпад или опозиция със Сатурн, може да продължавате да работите по същата карта.
Напрегнатите аспекти на Луната при избора трябва максимално да се избягват. Дори и при несъществените ежедневни инициативи трудните и аспекти си казват думата. Сядате в ресторант, поръчвате си от менюто – нещо ви се разваля настроението от лошото обслужване на сервитьора или от непохватността на готвача в кухнята. Причината – избрали сме да посетим новия ресторант на напрегнати аспекти на Луната.
В зависимост от това с какво е свързана вашата елекция, трябва да осигурите добър аспект на Луната с планетата сигнификатор на темата на вашия избор. Ако ще откривате книжарница, Луната трябва да изгражда хармоничен аспект с Меркурий. Ако откривате магазин за музикални инструменти, поставете Луната в добър аспект с Венера и Нептун. Ако Луната няма връзка с естествените управители на темата, нещата се задържат или тръгват в друга посока.
Дали да предпочетем растяща или намаляваща Луна зависи от това какво е естеството на избора – стартирането на бизнес или засаждането на овошки ще започнем на растяща Луна, за да може начинанието да се разраства и да дава плод. Но заем на растяща няма да е добра идея. Ако искаме да го изплатим в срок и да не се влачи, както и да не ни увеличат лихвата, по-добре да изберем намаляваща Луна.
Към растящата Луна спада и тази при Новолуние. Но много близкото разположение на Луната до Слънцето я отслабва, затова е добре да се отдалечи на необходимата дистанция от него. Това лесно се установява, когато погледнем сърпа на Луната в небето. Ако той изобщо не се вижда или е едва забележим, тази Луна не е особено подходяща.
На намаляваща Луна може за започваме само тези програми, които подлежат на реконструкция, а проектите на обновление.
Когато Луната се намира във фиксиран знак, вие сте принудени да се съобразите с обективните условия, в които се разгръща вашата работа. В този случай на вас ще ви е необходимо твърде много време на нейното развитие. Фиксираната Луна ще ви покаже продължителен процес, но затова пък устойчив. Не може да очаквате бързи резултати от избора ви на фиксирана Луна.
Когато Луната е в подвижен знак, тя ни позволява да бъдем много гъвкави в предприетото дело, ще ни помага с възможности за лавиране, а ако се налага и изменения в процеса на работата. Подвижната Луна дава по-кратки срокове за реализацията на започнатото и добра приспособимост към новите условия.
Когато Луната е кардинална в елективната карта, дава много динамични процеси в започнатия проект, бърза развръзка, много голяма ангажираност в проекта и голяма значимост на събитието. Това са обикновено много бързо и интензивно развиващи се начинания. Резултатите им са видни още от първите дни на старта.
При избор на Луната в елекцията е добре да се избягват критичните градуси – първите и последните 3 градуса на всеки знак.