гдерхртдх

ЛУНА БЕЗ КУРС ЗА ОКТОМВРИ 2017

 

01.10 – ……………………………………

02.10 – от 14:11 до 17:26 часа; последен аспект преди 14:11 часа тригон Юпитер;

03.10 – ……………………………………

04.10 – от 10:18 до 23:39 часа; последен аспект преди 10:18 часа квадрат Сатурн;

05.10 – …………………………………..

06.10 – …………………………………..

07.10 – от 01:38 до 02:55 часа; последен аспект преди 01:38 часа опозиция Юпитер;

08.10 – от 16:44 до 23:59 часа; последен аспект преди 16:44 часа тригон Венера;

09.10 – от 00:00 до 04:44 часа;

10.10 – ……………………………………

11.10 – от 01:24 до 06:38 часа; последен аспект преди 01:24 часа секстил R Уран;

12.10 – …………………………………..

13.10 – от 06:58 до 09:41 часа; последен аспект преди 06:58 часа секстил Венера;

14.10 – …………………………………..

15.10 – от 08:27 до 14:18 часа; последен аспект преди 08:27 часа тригон R Уран;

16.10 – …………………………………..

17.10 – от 14:26 до 20:34 часа; последен аспект преди 14:26 часа съвпад Марс;

18.10 – …………………………………..

19.10 – от 22:11 до 23:59 часа; последен аспект преди 22:11 часа съвпад Слънце;

20.10 – от 00:00 до 04:40 часа;

21.10 – ……………………………………

22.10 – от 14:35 до 14:56 часа; последен аспект преди 14:35 часа секстил Марс;

23.10 – …………………………………..

24.10 – от 19:45 до 23:59 часа; последен аспект преди 19:45 часа тригон R Уран;

25.10 – от 00:00 до 03:11 часа;

26.10 – …………………………………..

27.10 – от 08:21 до 15:58 часа; последен аспект преди 08:21 часа квадрат R Уран;

28.10 – …………………………………..

29.10 – от 18:21 до 23:59 часа; последен аспект преди 18:21 часа секстил R Уран;

30.10 – от 00:00 до 01:46 часа;

31.10 – от 23:07 до 23:59 часа; последен аспект преди 23:07 часа квадрат Сатурн.