IMAGE

АСТРО ЦЕНТЪР „АГЛАЯ“

организира лекция на тема:

АСТРОЛОГИЯ НА ИМИДЖА

Варна, 07.11.2017, 17:30 часа

Успехът в съвременния свят е немислим без изграждането на добър имидж. На какво се дължи имиджът на успелите хора, от кои астрологични фактори е обусловен имиджът на съвременния човек и как може да се работи за изграждане имидж със средствата и възможностите на астрологичното познание. Това са основните въпроси, на които ще се търсят отговори в темата на предстоящата лекция.

ИМИДЖ

Основни акценти на лекцията:

  • Основни компоненти на имиджа;
  • Кои са астрологичните фактори, определящи имиджа на родения;
  • Фактори, които позволяват имиджът да се изгради лесно;
  • Фактори, които се отразяват зле на имиджа;
  • Кога и как да се работи за повишаване на имиджа;
  • Разглеждане на примерни карти.

Продължителност на занятието – час и половина.

Място на провеждане - гр. Варна, ул. „Иван Срацимир“ 2Б, ет. 5, Център за професионално обучение „Деметра“ (сградата на BILLA, Колхозен пазар).

Час: 17:30 часа на 7 ноември 2017

Такса – 20 лв.

Телефони за информация и записване:

0884 00 98 58;

0876 18 97 66.