fd24c4ee29138e9eb14ab12caf26af48--full-moon-the-moon

ЛУНА БЕЗ КУРС ЗА СЕПТЕМВРИ 2017

 

01.09 – …………………………………..

02.09 – от 19:31 до 23:06 часа; последен аспект преди 19:31 часа квадрат R Уран;

03.09 – …………………………………..

04.09 – …………………………………..

05.09 – от 08:15 до 08:28 часа; последен аспект преди 08:15 часа опозиция Марс;

06.09 – от 23:28 до 23:59 часа; последен аспект преди 23:28 часа квадрат Сатурн;

07.09 –от 00:00 до 15:01 часа;

08.09 – ………………………………….

09.09 – от 18:51 до 19:22 часа; последен аспект преди 18:51 часа тригон Меркурий;

10.09 – ………………………………….

11.09 – от 03:53 до 22:29 часа; последен аспект преди 03:53 часа квадрат Венера;

12.09 – ………………………………….

13.09 – от 21:35 до 23:59 часа; последен аспект преди 21:35 часа секстил R Уран;

14.09 – от 00:00 до 01:12 часа;

15.09 – …………………………………..

16.09 – от 00:23 до 04:08 часа; последен аспект преди 00:23 часа квадрат R Уран;

17.09 – …………………………………..

18.09 – от 03:55 до 07:52 часа; последен аспект преди 03:55 часа тригон R Уран;

19.09 – …………………………………..

20.09 – от 08:30 до 13:05 часа; последен аспект преди 08:30 часа съвпад Слънце;

21.09 – …………………………………..

22.09 – от 16:04 до 20:39 часа; последен аспект преди 16:04 часа опозиция R Уран;

23.09 – …………………………………..

24.09 – от 10:33 до 23:59 часа; последен аспект преди 10:33 часа секстил Меркурий;

25.09 – от 00:00 до 07:00 часа;

26.09 – …………………………………..

27.09 – от 14:08 до 19:23 часа; последен аспект преди 14:08 часа тригон R Уран;

28.09 – …………………………………..

29.09 – …………………………………..

30.09 – от 03:13 до 07:39 часа; последен аспект преди 03:13 часа квадрат Юпитер.