ПЪТИЩА

Пътувайки през живота, ние следваме различни пътища и използваме различни начини за постигане на целите си. Някои са преки, бързи и лесни, други изискват повече време, усилия и търпение. Астрологичните домове са своеобразни съответствия за възможностите ни за придвижване през живота и начините ни за постигане на крайната дестинация, крайната цел. Хороскопът често е определян като жизнен път, който човек ще извърви, съдържащ указания за цел и мисия. Дестинация (destination) е дума с основни значения посока, направление, предназначение, предопределение и произлиза от думата destiny – съдба, съдбини, провидение, орис, участ, фортуна, карма. Другото значение на тази дума е Фортуна (Fortune), богиня на съдбата. Недвусмислено пътищата, които следваме, са нашата съдба.

Класификацията на астрологичните домове на Кардинални, Следващи и Падащи отразява различните способи за стигане до крайната цел и представя естеството на възможностите, с които една планета, намираща се в конкретен дом, разполага, за да се изявява и доказва.

Следващата аналогия на астрологичните домове може да се отнесе в пряк и в преносен смисъл до основния стил на действие на планетата и начините и за реализация и постигане на целите и. От най-голямо значение в Хороскопа е в какъв дом са разположени Слънцето, Луната и Управителят на Асцендента. Този дом отваря своите пътища за планетата и и позволява да се изяви, съгласно своята специфика.

Кардинални домове – магистрални пътища, основен транспортен поток, главните пътни артерии за най-бързо и пряко достигане да дестинацията. Автомагистрали и първокласни пътища. Винаги в много добро състояние и денонощна поддръжка. Скоростни пътища, предназначени за осъществяване на транзитно движение на големи разстояния и свързващи големите градове и административни центрове. Номерират се с една буква и една цифра.

P1120892

Следващи домове – Второкласни пътища – предназначени за транзитно движение на средни разстояния. Изпълняват разпределителни функции в цялата транспортна система, като уплътняват мрежата от първокласни пътища. Добре поддържани, но обикновено само с две платна. Номерират се с две цифри.

72976795 (1)

Падащи домове – селски пътища, обходни маршрути и трудно проходими трасета, пътища с препятствия. Слабо поддържани и тесни пътища. Разпределят движението между малките населени места. Осигуряват връзки с местните пътища. Третокласни пътища – отклонения от Първокласните и от Второкласните пътища.  Номерират се с 3 или с 4 цифри. Тук влизат още тунели, мостове, подлези и други, затрудняващи движението фактори, например участъци с падащи камъни, хлъзгави пътища и др.

341469d904cb7ea4dff47d0415abe674