large

 

ЛУНА БЕЗ КУРС ЗА АВГУСТ 2017

 

01.08 – от 00:00 до 14:59 часа;

02.08 – …………………………………..

03.08 – …………………………………..

04.08 – от 00:39 до 03:36 часа; последен аспект преди 00:39 часа тригон R Уран;

05.08 – …………………………………..

06.08 – от 12:20 до 15:15 часа; последен аспект преди 12:20 часа квадрат R Уран;

07.08 – …………………………………..

08.08 – от 22:07 до 23:59 часа; последен аспект преди 22:07 часа секстил R Уран;

09.08 – от 00:00 до 00:55 часа;

10.08 – от 16:38 до 23:59 часа; последен аспект преди 16:38 часа квадрат R Сатурн;

11.08 – от 00:00 до 08:21 часа;

12.08 – ……………………………………

13.08 – от 11:00 до 13:36 часа; последен аспект преди 11:00 часа съвпад R Уран;

14.08 – …………………………………..

15.08 – от 04:14 до 17:05 часа; последен аспект преди 04:14 часа квадрат Слънце;

16.08 – …………………………………..

17.08 – от 16:38 до 19:12 часа; последен аспект преди 16:38 часа секстил R Уран;

18.08 – …………………………………..

19.08 – от 18:17 до 20:54 часа; последен аспект преди 18:17 часа квадрат R Уран;

20.08 – …………………………………..

21.08 – от 21:30 до 23:24 часа; последен аспект преди 21:30 часа съвпад Слънце;

22.08 – ………………………………….

23.08 – от 23:02 до 23:59 часа; последен аспект преди 23:02 часа секстил Венера;

24.08 – от 00:00 до 04:04 часа;

25.08 – …………………………………..

26.08 – от 08:40 до 11:52 часа; последен аспект преди 08:40 часа опозиция R Уран;

27.08 – …………………………………..

28.08 – от 12:38 до 22:48 часа; последен аспект преди 12:38 часа квадрат Марс;

29.08 – …………………………………..

30.08 – ………………………………….

31.08 – от 07:42 до 11:18 часа; последен аспект преди 07:42 часа тригон R Уран.