e089a136300d5cdf22a4194d0e51c857

ЛУНА БЕЗ КУРС ЗА ЮНИ 2017

01.06 – ……………………………………

02.06 – ……………………………………

03.06 – от 00:47 до 03:03 часа; последен аспект преди 00:47 часа квадрат Марс;

04.06 – …………………………………..

05.06 – от 11:56 до 13:45 часа; последен аспект преди 11:56 часа опозиция Венера;

06.06 – …………………………………..

07.06 – от 03:35 до 23:59 часа; последен аспект преди 03:35 часа секстил Плутон;

08.06 – от 00:00 до 01:59 часа;

09.06 – …………………………………..

10.06 – от 09:19 до 14:35 часа; последен аспект преди 09:19 часа тригон Уран;

11.06 – …………………………………..

12.06 – от 21:44 до 23:59 часа; последен аспект преди 21:44 часа квадрат Уран;

13.06 – от 00:00 до 02:44 часа;

14.06 – …………………………………..

15.06 – от 08:39 до 13:17 часа; последен аспект преди 08:39 часа секстил Уран;

16.06 – ………………………………….

17.06 – от 14:32 до 20:54 часа; последен аспект преди 14:32 часа квадрат Слънце;

18.06 – …………………………………..

19.06 – от 22:42 до 23:59 часа; последен аспект преди 22:42 секстил Слънце;

20.06 – от 00:00 до 00:52 часа;

21.06 – от 07:25 до 23:59 часа; последен аспект преди 07:25 часа тригон Плутон;

22.06 – от 00:00 до 01:44 часа;

23.06 – от 21:45 до 23:59 часа; последен аспект преди 21:45 часа секстил Уран;

24.06 – от 00:00 до 01:06 часа;

25.06 – от 21:44 до 23:59 часа; последен аспект преди 21:47 часа квадрат Уран;

26.06 – от 00:00 до 01:06 часа;

27.06 – …………………………………..

28.06 – от 00:12 до 03:41 часа; последен аспект преди 00:12 часа тригон Уран;

29.06 – от 23:35 до 23:59 часа последен аспект преди 23:35 тригон Венера;

30.06 – от 00:00 до 10:01 часа.