large

 

ЛУНА БЕЗ КУРС ЗА МАЙ 2017

01.05 – от 23:23 до 23:59 часа; последен аспект преди 23:23 часа квадрат Уран;

02.05 – от 00:00 до 07:11 часа;

03.05 – …………………………………..

04.05 – от 07:35 до 12:46 часа; последен аспект преди 07:35 часа тригон R Сатурн;

05.05 – ………………………………….

06.05 – от 15:42 до 21:19 часа; последен аспект преди 15:42 часа квадрат R Сатурн;

07.05 – ………………………………….

08.05 – ………………………………….

09.05 – от 01:58 до 08:00 часа; последен аспект преди 01:58 часа секстил R Сатурн;

10.05 – ………………………………….

11.05 – от 00:41 до 19:59 часа; последен аспект преди 00:41 часа опозиция Слънце;

12.05 – ………………………………….

13.05 – ………………………………….

14.05 – от 05:12 до 08:37 часа; последен аспект преди 05:12 часа тригон Меркурий

15.05 – ………………………………….

16.05 – от 12:22 до 20:49 часа; последен аспект преди 12:22 часа квадрат Уран;

17.05 – …………………………………..

18.05 – …………………………………..

19.05 – от 00:06 до 06:51 часа; последен аспект преди 00:06 часа квадрат Слънце

20.05 – ………………………………….

21.05 – от 06:38 до 13:10 часа; последен аспект преди 06:39 часа квадрат R Сатурн;

22.05 – …………………………………..

23.05 – от 09:58 до 15:32 часа; последен аспект преди 09:58 часа съвпад Уран;

24.05 – от 22:07 до 23:59 часа; последен аспект преди 22:07 часа тригон R Плутон;

25.05 – от 00:00 до 15:15 часа;

26.05 – …………………………………..

27.05 – от 09:18 до 14:24 часа; последен аспект преди 09:18 часа секстил Уран;

28.05 – …………………………………..

29.05 – от 09:58 до 15:11 часа; последен аспект преди 09:58 часа квадрат Уран;

30.05 – …………………………………..

31.05 – от 14:14 до 19:15 часа; последен аспект преди 14:14 часа секстил Марс.