SsZAOXiwBHk

Това е една голяма тема от раздела НЕПТУН И НЕГОВОТО ВЛИЯНИЕ.
Авторът на статията вероятно не е астролог и от астрология не разбира, но е написал една много полезна статия за  влиянието на Нептун, която е достойна да влезе в учебник по астрология в главата за невидимите въздействия, свързани с тази не докрай изучена планета.

КАК ФОТОГРАФИЯТА МОЖЕ ДА ПОВЛИЯЕ ВЪРХУ СЪДБАТА НА ЧОВЕКА

ИЛИ НА АСТРОЛОГИЧЕН ЕЗИК – ЗА НЕВИДИМОТО ВЛИЯНИЕ НА НЕПТУН

Фотография е била изобретена още в началото на 19 век. Хората веднага разбрали, че от този момент техният живот може да се промени. Фотографията е способна да повлияе върху вашата съдба, затова не трябва лекомислено да се отнасяте към това.

Има множество тайни и даже забрани, свързани със снимките. Специалистите по биоенергетика активно изучават енергетиката на фотографиите. В съвременния свят, където възможността за фотографиране е достъпна на всеки, такива знания са особено актуални.

Енергетиката на фотографията

Фотографията — това е най-добрият проводник на енергия и най-добрият неин акумулатор. В 80-те години на 20 век учените са провели важен експеримент. В една от фермите в Европа фотографирали два родени в един ден двумесечни и абсолютно здрави на пръв поглед заека. В същото време единият от тях в действителност е имал проблеми със здравето. Тези фотографии ги показвали на хората от улицата. В експеримента взели участие повече от 1000 души. Изпитваните трябвало да покажат кой е болният заек, макар че двете зверчета изглеждали еднакво. Почти 800 души посочили правилната фотография, където било животното с недъзите.

Това говори, че на снимката може да се запечата енергетическият невидим фон, излъчващ се от живия обект: човек, животно, даже растение. Това свойство на фотографията използват екстрасенсите за изчистване на енергетиката на хора от разстояние. По фотографията може да се разбере всичко ли е наред с вътрешния мир на човека, да се определи има ли той магия или урочасване, какъв е неговият живот като цяло. Накратко, фотографията — това е верен приятел, а често и враг, тъй като на снимката се наслагват и проклятия. Има такива места, които могат да направят снимката прокълната веднага след нейното създаване.

photography2

Влиянието на фотографията върху съдбата 

В съвременния свят, където вашата снимка може да се види от огромно количество хора, е опасно да се излага на показ всичко най-съкровено: втората половинка, децата, близките. Енергийният обмен може да тръгне в обратна посока — не само снимката може да влияе върху вас, но и вие на този, който е изобразен на снимката.

Например, ако вие изложите в социалната мрежа фотография, където сте щастливи заедно със своята половинка, то вас просто могат да ви урочасат. Хората, които ще ви гледат, могат да изпитват към вас ненавист, с което вие подлагате себе си на голяма опасност и риск.

Не съхранявайте вкъщи фотографии на стари, сринати къщи и сгради. По мнение на екстрасенсите, такива фотографии са много опасни за енергетиката на вашия дом и здравето на всички, които живеят с вас. Също не си струва да пазите фотографии с хора, които вие не обичате или които вас не обичат. Да изменят вашата съдба и живот могат фотографиите на умрели хора — тях също най-добре да не правите. Ако ненадейно намерите снимки, на които вие спите, то обезателно ги скрийте колкото може по-надалеч. Електронните им версии също на никого не показвайте, а най-добре ги премахнете. Причината е проста — в спящо състояние човек е най-беззащитен.

Всяка фотография, на която сте вие, е необходимо да я държите в тайна от всевъзможни недоброжелатели. Разбира се, тук са много факторите, които могат да влияят на вашата енергийна защита — на нейното усилване или отслабване, но най-добре да не се рискува. Това не е повод да се избягват и премахват всичките фотографии от социалните мрежи. Особен «интерес» за вашите неприятели представляват фотографиите, където вие сте щастливи. Публикувайте фотографии с неутрално настроение — например, от работа или от някакво мероприятие.

Помнете, че в нашия живот абсолютно всичко може да се използва за защита от нападките на враговете. Нека ваш защитен талисман и амулет бъде здравият разум и повишеното внимание.

Източник: Четете тук.