2b81c51a21804cdf9a39a33fe9039ea8

ЛУНА БЕЗ КУРС ЗА АПРИЛ 2017

01.04 – ……………………………………

02.04 – от 17:42 до 21:26 часа; последен аспект преди 17:42 часа опозиция Сатурн;

03.04 – …………………………………..

04.04 – от 23:45 до 23:59 часа; последен аспект преди 23:42 часа тригон R Венера;

05.04 – от 00:00 до 01:13 часа;

06.04 – …………………………………..

07.04 – от 03:16 до 07:19 часа; последен аспект преди 03:16 часа тригон R Сатурн;

08.04 – …………………………………..

09.04 – от 11:21 до 15:34 часа; последен аспект преди 11:21 часа квадрат R Сатурн;

10.04 – …………………………………..

11.04 – от 21:18 до 23:59 часа; последен аспект шреди 21:18 часа секстил R Сатурн;

12.04 – от 00:00 до 01:41 часа;

13.04 – …………………………………..

14.04 – от 07:16 до 13:26 часа; последен аспект преди 07:16 часа тригон R Венера;

15.04 – …………………………………..

16.04 – от 21:25 до 23:59 часа; последен аспект преди 21:25 часа съвпад R Сатурн;

17.04 – от 00:00 до 02:04 часа;

18.04 – ……………………………………

19.04 – от 12: 56 до 13:51 часа; последен аспект преди 12:56 часа квадрат Слънце;

20.04 – ……………………………………

21.04 – от 21:21 до 22:42 часа; последен аспект преди 21:21 часа квадрат R Меркурий;

22.04 – ……………………………………

23.04 – ……………………………………

24.04 – от 00:33 до 03:32 часа; последен аспект преди 00:33 часа съвпад Венера;

25.04 – …………………………………..

26.04 – от 00:53 до 04:56 часа; последен аспект преди 00:53 часа тригон R Сатурн;

27.04 – …………………………………..

28.04 – от 04:18 до 04:38 часа; последен аспект преди 04:18 часа секстил Венера;

29.04 – ………………………………….

30.04 – от 00:28 до 04:47 часа; последен аспект преди 00:28 часа опозиция R Сатурн.