0098b3c1051b39056627b5a39f2bbe23

ЛУНА БЕЗ КУРС ЗА ЯНУАРИ 2017

 

01.01 – …………………………………..

02.01 – от 09:58 до 11:56 часа; последен аспект преди 09:58 часа съвпад Венера;

03.01 – …………………………………..

04.01 – от 18:14 до 18:19 часа; последен аспект преди 18:14 часа квадрат R Меркурий;

05.01 – …………………………………..

06.01 – от 20:41 до 22:17 часа; последен аспект преди 20:41 часа тригон R Меркурий;

07.01 – ……………………………………

08.01 – от 04:21 до 23:59 часа; последен аспект преди 04:21 часа тригон Слънце;

09.01 – от 00:00 до 00:06 часа;

10.01 – от 23:39 до 23:59 часа; последен аспект преди 23:39 часа опозиция Меркурий;

11.01 – от 00:00 до 00:48 часа;

12.01 – от 13:33 до 23:59 часа; последен аспект преди 13:33 часа опозиция Слънце;

13.01 – от 00:00 до 02:07 часа;

14.01 – от 17:18 до 23:59 часа; последен аспект преди 1718 часа тригон Сатурн;

15.01 – от 00:00 до 05:52 часа;

16.01 – …………………………………..

17.01 – от 08.09 до 13:15 часа; последен аспект преди 08:09 часа тригон Слънце;

18.01 – ………………………………….

19.01 – от 10:54 до 23:59 часа; последен аспект преди 10:54 часа секстил Сатурн;

20.01 – от 00:00 до 00:08 часа;

21.01 – ………………………………….

22.01 – от 03:24 до 12:44 часа; последен аспект преди 03:24 часа тригон Марс;

23.01 – ………………………………….

24.01 – от 19:33 до 23:59 часа; последен аспект преди 19:33 часа квадрат Марс;

25.01 – от 00:00 до 00:43 часа;

26.01 – …………………………………..

27.01 – от 09:16 до 10:36 часа; последен аспект преди 09:16 часа секстил Марс;

28.01 – …………………………………..

29.01 – от 07:52 до 18:10 часа; последен аспект преди 07:52 часа секстил Сатурн;

30.01 – ………………………………….

31.01 – от 19:36 до 23:46 часа; последен аспект преди 19:36 часа съвпад Венера