UhcV6KOVvYI

Луна е нашата адаптация, тя представя в хороскопа способността ни да се приспособяваме. Самото светило на небето е постоянно в промяна – расте, намаля, но никога не е едно и също два поредни дни. Около нас всичко постоянно се променя и човек през цялото време се налага да се нагажда към промените.
Целите на Луната са свързани с това да организира нашето поведение.
Слънцето никак не стои на заден план. То задава основните подбуди на човека, определя неговото възприятие за света, типа активност, темперамент. Слънцето като цяло отразява неизменните качества на личността. Неговата енергия подлежи да се разпредели в зависимост от това, какво се случва наоколо в звездното небе – планети, аспекти. С други думи, енергията на Слънцето се овладява по различни начини и следва да се тълкува в зависимост от контекста – непосредственото обкръжение, в което се извършва действието.
В астрологията скоростта на една планета е много важна характеристика, от която се определя бързината на реализацията на нейната основна функция.
Луната е тяло, което отразява за Земята светлината на Слънцето. Отражението представлява реакцията на външните дразните. Луната трябва да отреагира, да даде отговор на импулса, който идва отвън. Бързината на този отговор се определя от скоростта на Луната.
Луната е пластична и променлива и организира поведението на човека. Нейните отговори на извършващите се промени в околната среда представляват взимане на важни решения. Около нас протичат непрекъснато различни изменения в различните сфери на живота, в резултата на които човек трябва да реагира, да вземе решение, да пристъпи към действие.
Въпросът за разрешаване, който стои и чака реакцията на Луната, а това може да бъде и някаква вътрешна потребност, се определя от Слънцето. Но то действа чрез Луната. Слънцето не определя начините и формите на действие. Тази работа трябва да свърши Луната.
Когато сме на кръстопът и се чудим например в коя банка да внесем парите си при настоящата нестабилна икономическа обстановка, ние ще стоим там толкова време, според това колко е способна да реагира бързо нашата Луна. Това не пречи на човека с бързата Луна да ги внесе в първата попаднала му пред очите банка и скоро след това да се наложи да вземе следващото си бързо решение. Всяко нещо си има своите позитиви и негативи.
Така е и с бавната Луна – не можем да я определим като по-лоша от бързата. Всяко нещо зависи, както споменахме, от контекста. Да, при максимално бързата Луна човек ще реагира мигновено – това е добре за едно, но за друго не е чак толкова. Бавната Луна повече ще иска да се застрахова, за да не постъпи грешно. В някои случаи това ще е добре за нея, но в други тя може толкова дълго да се оглежда и да чака, че обстоятелствата да се променят, преди тя да е взела решение. На практика се получава и така, че тя всъщност се отказва да вземе решение по въпроса. Бавната Луна прави така, че човек до последния момент отлага решенията си. Ако все пак Слънцето е силно, тя в последния момент ще вземе правилното решение.
Ако обаче Слънцето е слабо и Луната е бавна, тук може да имаме сериозен проблем с взимането на решения.
Колкото е по-бърза Луната, колкото нейната скорост повече се отклонява от средната, толкова по-силно, по-ярко ще се проявяват тези два типа поведение. Ако скоростта на движение на Луната е близка до средната, то и бързината на избора ще е в рамките на нормалното и няма да се откроява със забавяне или избързване.
Средната скорост на Луната е 13 градуса и 10‘. По-голяма или по-малка от средната определяме като бърза или бавна Луна.
Скоростта на Луната се отчита и в хорарната астрология. Колко бързо ще се развива действието, колко бързо ще получим резултат от питането, много зависи от това на каква скорост е Луната. Колкото тя е по-близо да Черната Луна (Лилит), толкова тя е по-бавна и обратно.
В прогресиите скоростта на Луната също е много показателна за протичащите събития в живота на човека. При бързата прогресивна Луна се намираме в период на интензивни промени, докато при бавната нещата се влачат и от нас се изисква повече търпение.
Кое е по-добро е въпрос на гледна точка както винаги. Изкуството да се живее изисква да ценим настоящите обстоятелства и да ги прилагаме в наша полза.